De 12 stammen van Israël

  De 12 stammen van Israel

Er zijn nieuwe tijden aangebroken in dit zevende Gouden Tijdperk van Lemurië en dat gaat jullie allemaal aan. Terugtrekken en afwachten kan
niet meer, de klok heeft geslagen. Voor hen die behoren tot de eerstgeborenen in Lemuriëë; hun kanaal naar de kosmos, met hun opdracht
wordt voorbereid of is zich reeds aan het vormen en openen. Wat houdt dit nu in? Wel, er is een groep mensen die het licht van dit eerste
geboorteuur op aarde opnieuw in onze huidige tijd komt brengen. Dit licht is een universeel licht een behoort niet tot de aardse
lichtsferen. Het behoort tot de droom van de melkweg, haar Goddelijk Plan waarin ook de aarde een plaats heeft. Dit licht, dat de afstemming van de aarde op de melkweg en haar ascension activeert, kan nu op aarde neergezet worden door de eerstgeborenen van Lemuriëë via de tijdstunnel en vortex geboortepoort die een directe verbinding heeft met de Bron, met God, met Al-bewustzijn op universeel niveau en hoger. Deze Lemurische hemelpoort of vortex, werd gesloten toen Atlantisch begon en toen mensen in
individueel bewustzijn kwamen en niet meer in groepsbewustzijn en Eénheidsbewustzijn, zoals ze in de eerste tijd van Lemurië, functioneerden. In deze eerste periode was het vrouwelijke en mannelijke nog niet gescheiden.

Toen de laatste vier auralichamen ontstonden bij de mens, ontstond ook de wereld van dualiteit en splitste het mannelijke en vrouwelijke zich.
De poort van Goddelijke Eénheid in het mannelijke en vrouwelijke werd gesloten. Deze dualiteit had ook grote gevolgen in de sferen. De mens ontwikkelde een meer verdicht fysiek lichaam, een gevoelsleven, een intellect met ego-denken en een spiritueel lichaam welke lichamen
zorgden voor karma als gevolg van dualiteit en af gescheidenheid uit Eénheid.

De hemelpoort opent zich nu weer door de hele melkweg om de Goddelijke energie overal door te laten, ook naar de aarde, zoals dat ook in Lemurië was. Toen deze Elohimpoort vorig jaar reeds de geestelijke aura van de aarde bereikte, toen werden ook de Logos van de Aarde, met de 12 stammen van Israel en Elrais geactiveerd. Zij zijn het die werken met de 12 galactische stralen, stralen die ook zullen binnenkomen tijdens de workshop Kosmisch Vuur.

Zij waren de wachters voor de nieuwe tijd voor aarde. Al heel lang geleden kwamen zij naar hier uit diverse tijdperiodes en constellaties
om, de aarde voor te bereiden op deze dag. De dag van Ascension van Aarde en mensheid, van zonnestelsel en melkwegstelsel, in Eéénheid. In
alle tijden dat de aarde uit haar gouden licht was gevallen, bewaakten de 12 stammen de zwakke plekken op aarde, de bekende kosmische poorten en tijdstunnels, zodat er van buiten de aarde hier niet te veel troep gedumpt kon worden. Denk aan de piramide, aan Stonehenge, belangrijke punten in Zuid Amerika, enz. De joden stonden symbool voor deze
Lichtmeester-stammen, als aardse mensen, met een superieur bewustzijn. Zij moestenals volkeren over de aarde uitzwermen om uiteindelijk via het
Christusbewustzijnveld de Eéénheid weer terug te brengen in de dualiteit. Een zeer groot vortexpunt bevind zich dan ook in het midden Oosten. Veel
oude krachtvelden vol dualiteit, ook uit Atlantis en vanaf Orion werken via dit punt nog zeer sterk op de mensen in, en bewerkstelligen
tegenstellingen als goed en kwaad, arm en rijk, enz. Alleen het werkelijke Christusbewustzijnsveld zal het overkoepeld

Eénheidsveld weer terugbrengen op aarde en de vortexen sluiten voor de oude kracht van Macht en ego, zoals dat uiteindelijk ook in ons zelf moet gebeuren.
De 12 stammen van Israel en Elrais, zullen nu de eerstgeborenen van Lemurië weer doen helpen ontwaken. De 12 stammen zijn grote
groepsbewustzijnsvelden van Meesters. Israel vertegenwoordigt het vrouwelijk principe en Elrais het mannelijke. Zij helpen nu het
Goddelijk Principe, de Eénheid neer te zetten, niet alleen in de 4 laatst gevormde auralichamen van de mens, de meest dichte lichamen, maar ook in de verdichte sferen van ons sterrenstelsel waartoe ook aarde behoort.

Zij voeren de dualiteit en afgescheidenheid weer terug tot Eénheid en deze keer met meeneming van de meest dichte dimensies! Een triomf die zal klinken tot in de hele
melkweg! Door de Elohim is deze Goddelijke poort van Eéénheid recentelijk weer
geopend naar Aarde. En door dit Goddelijk universele licht worden er overal kosmische blauwdrukken en daarmee hogere Taken, van lichtwerkers actief. Dat betekent dat hun stappenplan van spirituele kwaliteiten en
ontwikkeling enorm versneld wordt. Ook kunnen daardoor problemen opspelen, loskomen. Als je moedig genoeg bent om in je blauwdruk te stappen, zul je moeten onthechten van je oude bestaan op Aarde.
Onthechten van de wereld van oorzaak en gevolg. Onthechten uit je drie dimensionale wereld. Soms betekent dat ook loslaten van mensen en levenssituaties, maar soms betekent het ook gewoon dat je binnen in
dezelfde omstandigheden met dezelfde mensen een ander iemand aan het worden bent, met een andere kijk op de dingen, met verantwoordelijkheden die anders komen te liggen. Meer afgestemd op je nieuwe bewustwording en je universele taak, volkomen ook verantwoording nemend voor je hoger Zelf, naast je persoonlijk zelf en de relaties om je heen. Het rad van wedergeboortes en incarneren komt ten einde als je je zieleopdracht in dit leven hebt volbracht en je verlichtingsproces door
gaat zetten. Je zieledoel behelst dat wat je ziel wil komen leren, goed maken, afmaken, brengen, enz samen met de mensen met wie er reeds een verband bestaat, als reactie en voornemens, op al je voorgaande levens.
Je ziel wil je nieuw geïïncarneerde zelf of ego leren het anders of beter te doen, karma af te wikkelen. En zolang jij nog niet geheel bewust
bent, zul je steeds weer nieuw karma opdoen en leven vanuit gevolgen hiervan. Totdat de geïïncarneerde persoonlijkheid in een leven zo bewust en liefdevol is geworden, dat het dit doorziet. De weg van karma, van actie, reactie en gevolg. In dat leven komt hij op het niveau van de ziel. De ziel is uitvoerend iets, het voertuig voor het hoger Zelf.
Wanneer de persoon dus steeds meer gaat leven vanuit het hoger Zelf kan de volgende fase in gaan, terwijl de ziel zich ontdoet van karma. Directbegint dan daarop ook de volgende taak, de universele of kosmische taak. Dit is je blauwdruk ophalen. Het oorspronkelijke plan door vele levens
heen. Je grote taak, die onze aarde wakker zal schudden uit de droomslaap. Even zal het moeilijk zijn in de fase dat je nog wilt functioneren in de wereld van illusie door je ziel en ego/persoonlijkheidsdoelen en
conditioneringen. Maar als jij behoort tot de eerstgeborenen van Lemurië zul je nu bij de eerste horen die tot verlichting zullen komen. Die klaargestoomd zullen worden. Er zal een eerste verlichtingsgolf op aarde plaatsvinden tijdens de volle maan van mei al in dit jaar 2002.

De aarde zal de komende zeven jaren ontwaken en zich uitrekken en alle ongemak aan zware energie uitschudden en langzaam zal zij wentelen tot de as in de goede positie is en regenboogkleurig licht zal binnenstromen. De noord- en de zuidpool van de aarde zullen dan anders zijn en de kern van de aarde week. Niet langer verlangt aarde slechts haarzelf te zijn, maar ook haar taak in groepsverband. Samen met de zon en de planeten. Ze wordt weer deel van het geheel en het oorspronkelijke plan van de kosmos. Uitgelijnde planeten via hun as, die in een directe lijn afgestemd zullen zijn op Sirius. Alleen Pluto is op dit moment nog een eigenwijs kind.

 

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *