De tijd en de 4de dimensie

 

Nu we van de derde naar de 4de dimensie gaan, merken we dat ons geheugen verandert. We slaan anders en niet meer zo veel op. Soms
weten we niet zo gauw welke dag het is en wat er gister was en volgende week ook alweer zou komen. Vroeger wisten we dat allemaal uit
ons hoofd. Daarnaast merken we dat de dag en de week alweer om zijn, voor je het weet. Alles overkomt je meer door de versnelling van
de tijd. Vroeger kon je zeggen; als dit straks achter de rug is, dan kan ik even tot mezelf komen en dan doe ik het even rustig, voor ik weer
de volgende activiteiten heb/plan. Maar bijkomen tussen de ene en andere gebeurtenis zit er niet meer in. Het gaat gewoon door en de
versnelling draait ook niet meer terug. Dat vraagt dat we overal en altijd helemaal onszelf kunnen zijn.

Om los te komen van de derde dimensie moeten we leren hier anders mee om te gaan. Geheel genieten van de momenten en dag zo ie zich
ontrolt. Hier en nu. Prioriteiten stellen. Aan wie, wanneer en wat geef ik nu aandacht. Want er wordt werkelijk van alles op je pad gebracht,
maar waar liggen je prioriteiten. We moeten nu leren alle details te laten vallen, voor zover dat goed voelt, en met plezier de belangrijkste
lijnen voort te zetten. Het hart en kruinchakra open houden en onderweg daarin vragen; “is dit nu nodig/belangrijk”, als je iets van plan bent te
gaan doen of als je ergens op in wilt gaan.
We moeten ons tijdens het afkrijgen van ons werk, voortdurend realiseren, dat de dagen vol zitten met leef-, leer-, ontmoetings- en
groeispelen en dat we daar met z’n allen van kunnen genieten. Voelend dat er overal en naar iedereen leer- en liefdemogelijkheden lopen en
dat alles met elkaar samenhangt. Het is een spel van NU en niet van morgen en gister en van je laten overspoelen. De 4de dimensie is een
dimensie van meer ontwaakt bewustzijn, van elkaar en de verbanden, de patronen en groeimogelijkheden zien.

Ook ons toekomstgevoel zal moeten veranderen willen we 3D loslaten.

We plannen overeenkomsten tot samenwerking. Samen zijn we immers sterk. We maken huwelijks- en werkcontracten, niet vanuit eigen
Meesterschap, maar onbedoeld vanuit steun zoeken bij de ander, samen kunnen we het wel, samen zijn we een team, bij jou voel ik me
veilig, krijg ik aandacht en emotionele geborgenheid, jij helpt mij wel, jij neemt de leiding wel, enz. en we denken bij het aangaan van een
belangrijke verbinding aan vele jaren.
Je hebt dan iets van de anderen nodig en de ander van jou. Je staat dan nog niet geheel in je eigen Meesterschap. De relatie is nog niet
gebaseerd op Verlicht, onvoorwaardelijke Liefde. Op vrijwillig bij elkaar blijven, omdat je samen nog beter het zelfde Kosmisch Doel kunt
dienen. Omdat jullie gebundelde krachten voor het Geheel nog veel en veel meer zijn dan de som der delen. Dat is waar het in de toekomst
om gaat, waar we nu al naar kunnen kijken. Terwijl het gewoon nog oké is en noodzakelijk een contract te tekenen, zie je tevens wat je van
elkaar leert, nodig hebt, bij elkaar aanvult. Realiseer je jouw stukjes in je verbindingen. En breng ze in het 4D bewustzijn en in de Liefde voor elkaar.

Omdat de tijd en ons bewustzijn en de daarmee gepaard gaande groei nu al sneller gaan, moeten we het toekomst gevoel zoals we dat nu
kennen, los laten. Een gevoel dat je praktijk, bedrijf, werk of relatie voor vele jaren zal zijn. Een gevoel van hoe je je toekomst ziet en met
welke mensen. Laat het nu allemaal los en ga mee met de stroom.
Durf je dan niet meer te investeren? Niets te beginnen omdat je niet heel zeker weet of je het over 5 of 7 jaar nog zult hebben? En als dat niet
het geval is heb jij er zoveel ingestopt…. Is het de moeite dan wel waard?
Ga echter gewoon beginnen als het nu in de stroom zit en neem er je leerlessen en alles wat het je zal schenken uit mee. Waarschijnlijk groei
jij en alles om je heen, zo snel, dat er weer mensen uit je omgeving verdwijnen, mensen waar je voor langere tijd op gerekend had. Maar laat
maar los. Jij bent voor hen en zij voor jou, waarschijnlijk al niet meer nodig om te groeien. Er komen voor beide partijen andere situaties,
ander werk en mensen aan die je nog meer en nog beter, te bieden hebben. Omdat je dan alweer een veranderd nieuw “ikje” bent die
zichzelf nog meer gunt. En de nieuwkomers zullen daar beter bij aansluiten. En al zou het de bedoeling zijn dat je alweer moet stoppen met je
praktijk of zaak en je zoveel geïnvesteerd had, heb dan ook de volledige overgave en het vertrouwen dat het weer in goede handen komt of
goed en gemakkelijk verkocht zal worden als dat de bedoeling is.

Weet dat alles nu voor veel kortere termijn is en houdt daar rekening mee. Alles verandert zo snel. Ga niet in de angst om dan maar niets te
doen. Maar geniet van het onderweg zijn. Van LEVEN in het NU. Natuurlijk mag en kun je wel toekomstplannen maken en als je een bedrijf
hebt is dat zeker belangrijk, maar laat het dan los en zie per dag wat je samen van die dag kan maken. Van elk moment. Alsof er geen
toekomst bestaat. Want die bestaat ook niet, verandert nu voortdurend. Daar waar we vroeger nog een heel leven min of meer hetzelfde
bleven, daar is er nu geen sprake meer van. Dit betekent leven in een volledige overgave. Vertrouwen op de stroom. Leren en genieten, elke
dag opnieuw. Als je dat kunt dan heb je het aspect tijd reeds in de 4de dimensie belichaamd. Geestelijk en met ons hart kunnen we uitreiken
naar nog veel meer dimensies, maar om ze te belichamen, dat is het laatste stukje ervan. Dat verandert voorgoed je leven

 

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *