Aardstralen

 

zijn lijnen of bundels van lijnen die van de aarde uitgaan. Aardstralen hebben te maken met het natuurlijke aardmagnetisme, zij lopen evenwijdig over de aarde in de richting noord-zuid. De wichelroedeloper Ir. Wittmann beschreef in de jaren 50 het polaire veld. In zijn studie over het polaire veld ging Wittmann uit van de kennis van de Chinezen, volgens welke de kracht die het heelal doorstroomt, een wisselwerking van Yin (vrouwelijk) en Yang (mannelijk) is. De gehele oppervlakte van de aarde is volgens dit systeem in velden verdeeld die om en om positief en negatief zijn.

Wateraders en aardstralen zijn stoorzenders… Wateraders zijn ondergrondse waterlopen. Het stromende water op zich is niet negatief maar de in het water opgeloste stoffen hebben een negatief effect op de mens. Bovendien remmen wateraders de positieve microgolvenuitstraling van de aarde en anderzijds ontstaan door de wrijving van het water langs het gesteente elektromagnetische velden.

Of en in hoeverre zulke stralen schadelijk zijn hangt af van de soort straal en zijn intensiteit. Ook de persoonlijke afweerkracht speelt er een belangrijke rol bij. Aardstralen KUNNEN de mens schaden, maar HOEVEN DAT NIET, omdat dergelijke stralen niet van zichzelf uit ziek maken en omdat de mens een kleine dosis straling kan verdragen.

 

 

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *