Ascension en karma

 

Ascension en karma

Vanuit het Goddelijke Mysterie ontstaan er Overzielen (Monade). Zij bevatten het directe Goddelijke licht. Elke Overziel splits zich 144 maal in een Hoger Zelf. Een Hoger Zelf bevat nog steeds het allerhoogste Goddelijk licht, maar er is een bewustzijn en dus een Zelf in afgedaald. Daarmee is er een voertuig ontstaan om ervaring op te doen. Met dit voertuig kan er aan de schepping worden deelgenomen en kan alle ervaring in de schepping weer tot God terugkeren.

Je Hoger Zelf is altijd in eenheid met de Overziel en God. Toch denken wij dat we afgescheiden zijn en iemand anders zijn, dan andere mensen. Dat we niet van licht zijn. Maar dat is slechts onze persoonlijkheid die zo de wereld om zich heen ervaart. Zouden we alleen ons Hoger Zelf kunnen zijn, dan ervaarden we onszelf allemaal als God en dus als hetzelfde…………..

In onze spirituele ontwikkeling, op momenten dat we de persoonlijkheid overstijgen, ervaren we soms alles alleen vanuit ons Hoger Zelf en dan hebben we een prachtige ervaring vanuit het Eenheidsbewustzijn. Ons Hoger Zelf drukt zich uit in vele persoonlijkheden die in vele levens leven en allemaal ervaringen en wijze lessen opdoen. Deze informatie van de persoonlijkheden (ego’s) wordt doorgegeven aan ons Hoger Zelf, de Overziel en God.

Alles wat we ooit dachten, voelden en deden in onze verleden levens brengt gevolgen en consequenties mee voor het heden!

Alles wat we in het universum uitzenden keert eens naar ons terug. Sommige zaken die nu in dit leven met je gebeuren zijn dus mogelijk gevolgen van handelingen uit een eerdere leven van je.

Dit gevolg noemen we karma. Karma is er dus niet om je te straffen maar is er om te groeien. Je kunt leren van jouw scheppingen, verantwoordelijkheid daarvoor nemen en er als nodig, nu anders mee omgaan.

 

Als je ooit anderen geen geld of bezittingen genoeg gunde, kan het zijn dat je nu zelf ervaart hoe het is als anderen in dat opzicht geen rekening nu met jou houden. Je uitkering wordt ingehouden, de alimentatie loopt niet lekker. Dan kun je niets anders doen dan je lot en lessen aanvaarden, ootmoedig zijn en mee stromen. Als je in het verweer gaat zullen er steeds nieuwe moeilijkheden zich voor doen. Daar waar je in een eerder leven niemand wat hebt misgund, kan het nu juist je les zijn om te leren meer voor je belangen op te komen. Beter in je kracht te gaan staan. En zo kunnen er nog diverse redenen zijn. Karma is dus slechts een natuurwet van oorzaak en gevolg. Geen enkel soort healing of meditatie kan dit soort karma keren. Zelfs Ascension bereiken helpt niet. Wat je in de wereld hebt gebracht zal altijd weer naar je terugkeren voordat je je ge�ncarneerde reis hebt be�indigd.

Ascension

Omgekeerd kun je toch wel ascension bereiken ondanks dat je het krap hebt, kanker hebt of doof bent als gevolg van het absorberen van karma uit het verleden. Alleen zul je als je verlicht bent, niet meer reageren op uiterlijke omstandigheden. Er is dan geen gehechtheid aan een probleem of ziekte, nog afkeer. Je leeft dan slechts in het Nu en het Nu is altijd perfect.

Er bestaat ook nog een ander soort karma. Dit zijn je conditioneringen. Of te wel je karmische bagage met vele karmische knopen. Wanneer je je ergert omdat je uitkering stopt, om maar bij dat voorbeeld te blijven, dan zend je niet alleen iets uit wat ooit naar jou terugkomt, maar je identificeert je met je boosheid en het gevoel dat anderen je altijd tekort doen. Dat doet iets met je bewustzijn. Omdat je gaat geloven dat anderen tegen jou zijn, of je iets misgunnen, ga je je daar naar gedragen. Deze conditioneringen kun je vele levens meenemen en weerhouden je van spiritueel ontwaken en van uiteindelijk je ascension. We moeten deze karmische bagage en knopen en het reageren steeds weer in dezelfde patronen, zien los te laten.. Karmische knopen ontstaan door afgescheidenheid uit het eenheidbewustzijn tijdens vele levens. Doordat je persoonlijkheid conditioneringen opbouwt. Zou je persoonlijkheid opgegaan zijn in het Hoger Zelf dan bouw je geen karma en conditioneringen meer op.

Als je verlicht bent heb je het grootste deel van deze bagage ontknoopt en geledigd. Het laatste deel heb je herkent voor wat het is en je hebt volledig je interesse daarvoor verloren. Je bent niet meer de persoonlijkheid die deze bagage met zich meedraagt als je verlicht bent. Je bent onthecht uit je ego.

Je ego neemt altijd deel aan al je conditioneringen, die reageert overal op. Kent probleemgedachten over de toekomst en het verleden, gaat in op alle uiterlijke omstandigheden, kortom je ego steekt zijn hoofd constant alleen maar in de volle koffer en zit niet de wereld van het Hoger Zelf. Je ego vergeet dat je van licht bent en in de eenheid bent. Zonder je ego doe je gewoon je dingetjes van het leven in deze derde dimensie, maar je weet dat het slechts een wereld van illusie is, van afgescheidenheid. Jij bent niet meer afgescheiden als je je hoofd uit de koffer houdt en van licht blijft.

Het leven is net als het kijken naar een goede film, je gaat helemaal op in de film, je lichaam reageert, je emoties en gedachten en je laat de wereld om je heen helemaal voor de film vallen, terwijl er zoveel meer is dan deze ene film. Zo vergaat het ook je persoonlijkheid die de film van zijn zorgen, klachten en problemen wordt, en dat terwijl er een wereld van verlicht zijn reeds is die je slechts in het moment van Nu hoeft te vinden. Iets nu doen of juist laten, met je volle aandacht en met een positief gevoel helpt je je bagage te laten staan. Helpt je niet meer te reageren. Zo kunnen problemen, verlangens en conditioneringen nog steeds bestaan, maar er is niemand meer die hierdoor bereikt wordt. Je bent VRIJ! Oeverloos gelukkig, je stroomt over van Liefde en Kracht!

Healing, reading en meditatie kunnen als versnelling van dit proces je goede diensten bewijzen. Ook begeleiding bij je spirituele ontwikkeling en je ascensionproces door iemand die weer iets verder is dan je zelf. Voor karmische knopen te helpen oplossen heb je een healer nodig die kan werken vanuit Goddelijke energie omdat dat het enigste is voorbij de afgescheidenheid. Voorbij elke persoonlijkheid. Het bewustzijn en hart van de healer zullen dus voorbij de afgescheidenheid in het Eenheidsbewustzijn moeten kunnen werken.

 

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *