Ascension (verlichting)

  Verlichting is altijd VRIJ zijn. Gods bewustzijn kennen. Erin verblijven. Op de wereld, maar niet van de wereld te zijn. Daarvoor is het nodig onthecht te zijn. Niet alleen “weten”, maar ook steeds ervaren dat je de ander ook bent, dat je het Al bent. (in Gods bewustzijn vertoeven)
Dat je in alles leeft. Niet alleen weten, maar ook ervaren dat de wereld illusie, Maya is.
Met je bewustzijn vertoeven in het eigenlijke LEVEN, de ongeschapen wereld. De grote leegte of het bewustzijn van God.

Het is moeilijk met een enkel woord de gerealiseerde staat, waarnaar we allemaal op weg zijn te beschrijven.
Ben jij bewust op weg?
Nu we ons bevinden aan het einde van een tijdscyclus, worden er vele weer terug naar huis gebracht. Naar de wereld van Licht, van God. Ga je deze weg met je ogen dicht, half geopend of met volledig verlicht bewustzijn?

Door de verhoogde trillingen op aarde is de grote massa bezig te ontwaken naar het eerste stadium. In dit stadium ontstaat er een verlangen naar spirituele en esoterische kennis. Naar energiewerk en uiteindelijk naar werken aan zichzelf. Dit gebeurt naast de bezigheden, emoties en gedachten uit het dagelijks leven. Het dagelijks leven is het leven van Maya, de grote illusie waarin je leeft. Je meditatiewerk doe je in privé tijd en de rest gaat eerst op de oude manier door. Tot je je inzichten en je hart meeneemt in je dagelijks bestaan. Er zijn 12 stadia of poorten van innerlijke groei voordat het Geestelijk hart volledig ontwaakt is en zich ook heeft verbonden met de rest van je chakrasysteem. Er is in het dagelijks leven voortdurende oefening ontstaan om liefdevol en respectvol met anderen te willen leven.

In het volgende stadium heb je niet alleen je Hoger Zelf, je Ziel leren kennen, maar leer je er ook steeds meer naar te handelen. Er trouw aan te zijn, ook als anderen je niet begrijpen of tegenwerken. Je stemt je er voortdurend op af. Je voelt aan wat de Hogere bedoeling is. Waarheen je geleid wordt. Je zegt steeds meer of iets goed voelt of niet. Je luistert steeds minder naar redenaties in je hoofd. Je wordt stil, luistert naar Gods bedoeling en laat toe. Je geeft sturing en controle vanuit het ego, de persoonlijkheid, over aan het Hogere. Je laat je leiden. Hierdoor opent je keelchakra zich voor het kosmische en ontstaat er directe hulp en begeleiding uit de Lichtsferen. Dan gaat je ontwikkeling snel. Je eet en drinkpatroon en je lichaamsgewicht en vorm kan gaan veranderen. Met kennissen en familie wordt anders omgegaan. Krant en tv worden minder gewaardeerd. Je gaat aanvoelen wat je ontwikkeling versterkt of verzwakt.
Vele inwijdingen, toevalligheden en bijzondere gebeurtenissen vinden plaats. De belangrijkheid van zaken uit het dagelijks leven komt anders te liggen. Je bent verandert en kijkt anders tegen je werk aan, je relatie, de materiele wereld. Er gaan grote veranderingen plaats vinden. Vele moeilijkheden op je weg zijn proeven voor je groei, zienswijze, hoger hartchakra en intentie geweest. Dit waren de nieuwetijds inwijdingen die nu in het leven van alledag mogen plaatsvinden. Als je door alle 12 poorten bent heen gegaan, heeft je persoonlijk zich geheel geopend voor je Hoger Zelf en de Lichtwerelden. Ben je geheel bereidt. Vertrouw je op alles wat het leven met jou en de anderen voorheeft .Je vertrouwt blindelings (nog geen verlichting) op Gods bedoeling. Je hebt je leven anders ingericht.

Dan volgt het laatste stadium met 12 poorten alvorens je de verlichting bereikt.
Je enigste en allerdiepste wens is, God te ontmoeten, in Gods bewustzijn te vertoeven. Met andere woorden: je bent volledig dienstbaar aan je verlichtingsproces en dat van anderen. Je bent er voor het grote Geheel zonder dat het opoffering is. Integendeel; het is een feest. Dat is de voorwaarde voor dit stadium. Je trekt je terug uit vele levenssituaties die je afbrengen van je HEEL zijn. Je hebt bezinning en stilte nodig. Je bent alleen nog daar waar je voelt dat je een rol moet spelen. Je rent niet meer zo hard achter de dingen van het dagelijks leven aan. Alles is tot rust, tot EENHEID in jezelf gekomen. Je bent thuis. In jezelf en met anderen. Alles is goed zoals het is. Je honger naar kennis is er niet meer of ligt anders, het is groei naar bewustzijn geworden. Je meditatieoefeningen zijn dieper, stiller, intenser geworden. Je bent niet meer zo snel uit evenwicht te brengen. Je verliest je niet in emoties, problemen, het mentale, kortom je gewone wereld. Je gaat steeds meer voelen van je zieledoel. Je hebt ware ontmoetingen met God. Ontmoetingen met de echte realiteit, welke niet de derde dimensie en ook niet de vierde is. Welke ALLES is. Je ervaart steeds de wereld van bewustzijn om je heen. Dat wat het leven doet ontstaan. De oorzaak en niet het gevolg van alle dingen. De Geestwereld. Je communiceert met het innerlijk wezen van de natuur. Van de ander, van je omgeving. Je ziet dat reeds alles al verlicht is. Dat alles al God is. Alleen niet in deze werkelijkheid van de illusie. Alles valt op z’n plaats. Je streven houdt op. Je genieten en geluk nemen toe. Je hoeft niets meer te realiseren. Je bent er al. Je bent al van Licht. Je hoeft niet zo nodig anderen meer te helpen. Je weet dat alles precies goed is zoals het is en alles volgens plan verloopt voor jou, anderen en het grote Geheel.
Je onthecht. Niets wil je meer vasthouden. Niet die ene relatie, niet je gezin, niet je huis, die omgeving, dat beroep, die materie, die zorg om je kind.

Als je al verlicht bent, ben je het reeds allemaal en je hebt het reeds allemaal, omdat je in God bent. De ander is jij geworden. Van een onbekende houd je even diep en onvoorwaardelijk als van je liefste uit je aards bestaan. Je ikje, je ego heeft opgehouden te bestaan. Je monade heeft zich rechtstreeks verbonden aan je basis. Door dit weten hoef je zelfs je liefste of je tweelingziel niet meer perse bij je te hebben.

Maar voordat het zover is en je in het laatste stadium zit, vaak ook je laatste leven(s) op aarde leeft, betekent het niet dat je, ondanks je onthechting, niet werkt aan het contact houden met je innerlijk kind, dat je niet werkt aan je schaduwzijde. Het betekent ook niet dat je niets meer doet in de maatschappij. Integendeel. Je voelt je verantwoordelijk voor wat je op je hebt genomen. Je hebt je zieletaak op je genomen. Je doet meer dan ooit, zonder jezelf erin te verliezen. Zonder het te worden. Omdat het op je pad kwam, omdat je Gods hand erin ziet. Omdat je ziet welk licht je neer kunt zetten in een (verstoorde) relatie, in je baan, in de maatschappij en in jezelf. En al het andere laat je.

Je bent er met onvoorwaardelijke liefde voor iedereen, zonder uitzondering of persoonlijke beperking. Maar ook ben je tegemoetkomend aan je eigen menselijke beperkingen, je schaduwkanten, die het Eenheidsgevoel, de totale liefde of verantwoordelijkheid in de maatschappij nog niet altijd kunnen dragen tot in verlichting.
Werkend aan je laatste schaduwstukjes, je conditioneringen, er zijn in onvoorwaardelijke Liefde en vanuit Hogere Inzichten voor jezelf, de ander, voor de maatschappij, zul je in dit stadium ook steeds meer karma uit je verleden levens tegenkomen en opruimen. Hieraan was je ook al begonnen in het vorige stadium en soms kun je het gevoel hebben; houdt het dan nooit op? Ben ik dan nooit klaar? Zelfs wereldleed kun je uitwerken en loslaten. Uiteindelijk houd je “ïkje” op te bestaan. Het heeft zich nergens meer mee verbonden, alleen nog met het pure Goddelijke. De wereld vóór het geschapene. De wereld voorbij de stof. Je bent je niet alleen bewust van je zieleweg, maar ook van je Monadische weg. Van je kosmisch doel, waarbij dit zielepad. Het pad door vele levens heen.

Verlichting.
Al voordat je al je karma hebt losgelaten kun je verlicht worden. Zo gauw je je conditioneringen en hechtingen loslaat (want deze zijn ontstaan in afgescheidenheid van AL, van God) en je je bewustzijn voorgoed verplaatst naar het leven in het bewustzijn van God, ben je er. Je bent VRIJ. Mogelijk ben je in een ander leven reeds eerder bewust geweest. Soms door het sterven, soms door eigen werk. Maar nu is het de bedoeling dat we verlicht worden in de maatschappij, in het alledaagse leven met alle problemen en uitdagingen van dien. Ook in verlichtingsvormen maken we een ontwikkeling mee. Als je in de wereld verlicht bent betekent het niet dat je geen relatieprobleem meer zult hebben, of moeilijkheden op je werk. Dat je geen verdriet meer zult kennen. Alleen zul je het vanuit je Hoger Licht en Godsbewustzijn ervaren, in een heel ander licht zien. Daardoor blijft het verdriet gedragen in een bed van alles voedende vreugde en lichtkracht. Zo gauw je reageert met je persoonlijk Zelf tijdens boosheid, onmacht of verdriet, zo gauw je het denken over iets wordt, ben je uit je verlichting. Als je verlicht bent betekent het dus niet dat je dit niet meer kunt verliezen. Alleen zal het je na al het BEWUSTE werken aan je onthechting, niet zo gauw meer gebeuren. Dat was anders dan toen je tijdens een stervensproces de staat van verlichting bereikt had of, tijdens een tempelleven, waarbij de uiterlijke wereld verre van je werd gehouden.
Verlichte yogi’s die nog heden ten dagen in hun grot leven, zullen waarschijnlijk snel hun verlichting kunnen verliezen als je ze een hypotheek, een baan of kinderen geeft!

De weg die wij gaan is de bewuste weg. Een snappen van de kosmos en jezelf. Daarom komen er nu ook zoveel boeken vrij, ook over de Goddelijke paden. Stap voor stap zul je ontwaken uit het toneelstuk van het leven, tot je met je Hoger Zelf aan de kant staat van het toneelstuk en jezelf ziet spelen. Wetend dat je toneel speelt in de wereld van illusie, maar dat jij dat niet zelf bent. Tegelijkertijd wetend dat je je rol af moet spelen. Je rol van inzicht verkrijgen en je Geestelijk Hart laten groeien, d.m.v. problemen, botsingen en verdriet. Je rol van karma afwikkeling. Je kunt dat niet overslaan. Wel mag je in deze tijd dit proces enorm versnellen d.m.v. ascensionhealing, ascensionreading, begeleiding ontvangen over waar en hoe je staat op je pad. Je laten helpen karma knopen op te lossen.
Vele zijn in deze tijd naar de aarde terug gekomen omdat ze in eerdere levens stukjes hebben overgeslagen en dat nu versnelt op willen lossen. Misschien had je je Geestelijk ver ontwikkelt maar offerde je je persoonlijk Zelf op, ontkende je je innerlijk kind voor een geestelijk ideaal.
Kende je martelaarschap of zette je je af tegen de maatschappij. Als je dat nu nog in je hebt is er nog steeds werk aan de winkel , als je tenminste deze bewuste vorm van verlichting kiest, waarin je ook je onderste chakra’s meeneemt in het Licht. Alleen op deze manier kun je ook het donker om de aarde meenemen naar het Licht. Anders ga je alleen voor jezelf.

Pas als er genoeg inzichten, ervaringen en Godsbewustzijn zijn en het toneelspel bijna teneinde loopt (laatste aardse leerlevens) zul je naast je Hoger Zelf en je allesomvattende Zelf (Monade) gaan staan en ophouden je bewustzijn te richten op het toneelstuk. Je ascendeert. Je zult gezien hebben dat er een heel belangrijke, veel grotere en prachtig volmaakte wereld bestaat, buiten het toneelstuk van jouw leven.
Je bent een Zelf gerealiseerde. Een verlichte. Op weg zelf een Meester te worden.

 

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *