Aurahealingen

 

Wat gebeurt er tijdens een healing?

De healing vindt plaats op een stoel of behandeltafel en duurt ongeveer 1 uur.
De healer zal je vragen de schoenen uit te doen. Soms worden nl. ook voetreflexpunten behandeld. De behandeling gebeurt grotendeels op korte afstand van het lichaam, maar er wordt ook wel direct op het lichaam behandeld.
Om ons heen bestaat een elektro-magnetisch veld, de aura. De aura staat in verbinding met de energie van het universum en de aarde. De chakra’s, die zich op bepaalde plaatsen in de aura bevinden, zijn grote kruispunten van energiebanen.
Eigenlijk grote acupunctuurpunten. D.m.v. deze chakra’s vindt er een wisselwerking plaats tussen lichaam en geest. In dit gehele systeem kunnen door stress, onderdrukte of onverwerkte gevoelens, of storende omgevingsfactoren, blokkades zijn ontstaan. Daardoor kunnen psychische of lichamelijke klachten optreden. De healer maakt gebruik van de universele en aarde- energie�n en laat dit uit de handen stromen. Zo kan hij/zij deze blokkades losmaken uit het lichaam en de aura van de cli�nt. Omdat de healer spanningen opneemt van de cli�nt, kan het zijn dat hij/zij deze weer ontlaadt door te gapen of te zuchten. De cli�nt hoeft echter niet bang te zijn dat de healer hierdoor vreselijk moe wordt. Zo gauw de behandeling afgelopen is maakt de healer zich los uit de aura van de cli�nt en spoelt vervolgens de energie van de handen, waarna de healer zijn/haar eigen energie herstelt.

Wat merkt de client hiervan?

De healing werkt berijdend en kalmerend. Als er spanning uit je lichaam wordt getrokken kun je dit ervaren als koude tochtjes.
Misschien voel je een, niet onaangename, prikkelende stroom door je heen gaan. Er kan druk of warmte op een bepaalde plek ontstaan. Na afloop van de healing kun je je minder �zwaar’ voelen. De healer kan soms in de aura de dieper liggende oorzaak waarnemen, dit kan een vroegere gebeurtenis zijn, zelfs van heel lang geleden. Je zult merken dat je in de komende periode weer een stapje dichter bij je kern bent gekomen. Je gezondheid en lichtkracht kunnen nu gaan toenemen.

Na Afloop

Na afloop bespreekt de healer met zijn/haar cli�nt de behandeling. Het eventuele vervolg kan bestaan uit ondersteunende middelen en/of een volgende afspraak. De healing blijft nog een poos doorwerken. In een enkel geval kun je de volgende dagen moe zijn of je wat voelen. Dit gebeurt als er heel veel spanningen tegelijk worden opgeruimd. Zie dit positief, drink veel en gun jezelf enkele dagen rust. Positieve, nieuwe inzichten of gedragspatronen krijgen een kans. Vaak zal het medicijngebruik afnemen en geestkracht, blijheid en vitaliteit toenemen.  

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *