Blauwdrukken levensplan actief

 

Blauwdrukken levensplan actief

Nu we in het zevende gouden tijdperk zitten, ervaren velen van ions verhoogde trillingen van bewustzijn. Je leven wordt anders omdat je blauwdruk actief wordt. Je Monade, je goddelijke vonk zend samen met de kosmos en de lichtsferen snelwegen van liefde, activaties en openingen naar je. Terwijl jij gewoon door probeert te gaan met je oude ikje. Immers je wordt verwacht op je werk, in je gezin. Je persoonlijkheid heeft zich ingegraven in allerlei structuren. Er zijn elke dag allerlei persoonlijke doelen die afgemaakt moeten worden. Maar tegelijkertijd neemt je hoger bewustzijn steeds nieuwe informatie en bundels liefde op. Terwijl je doorgaat met je persoonlijk leven merk je soms wel dat het idee van tijd anders voelt. Altijd is er te weinig tijd, maar ergens lijkt alles ook niet meer zo belangrijk omdat je leeft in verbinding met je Bron. Je klampt je niet meer vast aan dat wat af moet of niet meer gaat. Vaak merk je dat je je veel minder bezig houdt met je toekomst, dat het je meer en beter gaat lukken, te leven bij de mogelijkheden zo die zich aandienen in het leven van alle dag. Morgen zie je wel weer. Meestal weet je al niet meer zo precies wat je gister en eergister allemaal hebt gedaan en ook je hele agenda voor komende week zit niet meer zo helder in je hoofd als vroeger. Je ziet wel wat het leven met je voorheeft. Je functioneert ionbewust steeds meer voor je monade omdat je minder zelf plant en stuurt. Je bent doorlaatbaarder, transparanter en daardoor voel je duidelijk seintjes, richtingen en bedoelingen aan, komend vanuit je Hoger Zelf en Monade. Je weet waar je op in moet gaan en waarop niet. Je luistert naar wat goed voelt en daarmee naar je levensopdracht. Je geheugen laat je vaak in de steek, je kunt niet meer zo makkelijk op namen komen, je annalytisch vermogen lijkt soms even verstoort. De ene dag is het erger dan de andere dag. Maar weet dat er in je hersenen nieuwe lichtcircuits worden gelegd, nieuwe bedradingen voor een andere, wijzere, heldervoelende en helderhorende manier van denken. Rechter en linkerhersencircuits wijzigen zich langzaam. Ook in de moeder Aarde, in haar elektro-magnetisch veld, vinden veranderingen in de bedradingen plaats. Ons geheugen reageert ook hierop.

Je voelt je de laatse tijd vaak vol verwachting. Er is opwinding en verwachting omdat je onbewust al intunent op je blauwdruk, het nieuwe plan voor je leven en de veranderende energie op Aarde. Daar waarvoor je ook gekomen bent. In deze tijd zijn er vele priesters en priesteressen geïncarneerd uit het 1ste gouden tijdperk van Lemurië. Deze lichtwezens hebben destijds gefunctioneerd vanuit het Allerhoogste. Er was destijds totale harmonie, vrede, verbondenheid in Eenheidsbewustzijn. Er waren nog geen persoonlijke doelen en belangen. De individualiteit moest nog geleerd worden. De persoonlijke en niet groepsgebonden incarnaties van deze priesters en priesteressen gebeurden in Atlantis en Egypte. Daardoor daalden de lichtwezens af in de stof en in de afgescheidenheid van het Ene. Vele pristers en priesteressen hebben ondanks de vele levens die daarna volgden, als gewoon mens op aarde, getracht het licht te behouden voor hun en onze toekomst. In zichzelf en om zich heen. Maar omdat de tijden niet gunstig waren hebben ze vaak en veel geleden. Immers overal in de evolutie van de mensheid moesten de persoonlijke belangen worden uitgeleefd en gekend, waardoor er zware energie ontstond en tegenwerking naar het Licht. En net zo als de mensen die geen bepaalde Zaaddragers voor de vereniging van het Licht in de Sferen waren, hebben ook de zaaddragers veel geleden en vele defensiemethodes rondom hun voelen, denken en handelen opgebouwd.

De grote massa zal binnen niet alle te lange tijd op aarde (2012) de mondiale samenwerking en Eénheid bereiken zo gauw zij functioneren vanuit het 6de dimensie-bewustzijnsniveau. Waarbij we allemaal vóór en om elkaar zullen denken. Ook in politiek en bedrijf. We noemen dit ook het Christusbewustszijnveld, zonder dat het hier om een bepaalde religie gaat.
Het betekent dat alles wat in jou zelf, je omgang met anderen, alsook het trillingsniveau van je werk, alles wat niet mee kan resoneren op de nieuwe trillingen (van de 3de, naar de 4de, naar de 5de en tot slot naar de 6de dimensie van denken, voelen en gedrag) zich zal manifesteren als spanningen, problemen en ziekte en zal uitwerken in situaties om je heen.

Oude situaties lijken zo weer, misschien net even iets anders, terug te komen in problemen. Net zolang tot jij door hebt welke innerlijke defensiehouding van jezelf hiervan de allereerste aanleiding is geweest en je hier aan begint te werken om dit los te laten uit je ikje, je ego. Zo word je steeds transparanter en verhoog je je trilling, je omgang met anderen en jezelf, je inzichten naar de volgende dimensie.

Daar waar in bedrijf, politiek, landskarma en Moeder Aarde nog zware energie zit die niet resoneert op de steeds hoger wordende trilling op Aarde, daar ontstaan problemen. Ook weer ogenschijnlijk van buitenaf komend door een duidelijke oorzaak, aanleiding of toevalligheid, maar altijd met daaronder zittende leerlessen voor nieuwe levenshoudingen, soms voor hele bevolkingsgroepen tegelijk.

Niet iedereen heeft dus dezelfde opdracht, dezelfde activaties voor dit leven in de blauwdruk. De meeste mensen zullen geactiveerd worden tot de 6de dimensie, maar de zaaddragers die mee hebben geholpen de droom van Moeder Aarde te creëren vanaf de allereerste oorsprongsdagen, de Scheppers van Moeder Aarde, die zullen nu vanuit hun blauwdruk, komend vanuit hun Monade-Zelf, geactiveerd worden om in dit leven zichzelf en de Aarde te helpen ascenderen. Zij zullen in dit leven veel en veel meer niveau’s van bewustzijn binnenhalen, hun verlichting bereiken ver voor 2012 en zich ver voorbij de eerste Verlichtingsgolf nog meer ontwikkelen omdat ze deel nemen aan het bewustzijn van Moeder Aarde en haar Plan, met de Aarde, haar Blauwdruk.

Niet alleen zal de Aarde ascenderen, maar ze zal weer terugkeren tot haar Lichtfamilie. Samen met het bewustzijn die onze Zon is zal ze terugkeren in de sferen van haar thuis. Haar omloop zal veranderen, haar schoonheid en bewustzijn en uitstraling zal enorm toenemen, mede door het verhoogde bewustzijn van haar zaaddragers.(de vele lichtwerkers die jullie ook zijn, ook al merk je er nu nog niet zoveel van). Ze zal zich verder ontwikkelen en samensmelten met de andere stelsels van onze melkweg, onder regie van het bewustzijn van Alcyone, de Centrale Zon van onze melkweg. Onze hele universum zal veranderen en samensmelten in een betere samenwerking tussen de verschillende invloeden en belangen komend vanuit verschillende sferen en zonnestelsels. Want ook daar bestaat de dualiteit, maar in een andere vorm dan op Aarde. Totdat alles in het Bewustzijn van God is teruggekeerd en ook de vele universa als een Goddelijke Eénheid zullen trillen, zal alles groeien in bewustzijn door veranderingen en door dualiteit. Mens zowel als zonnestelsel als universum.

Het is nog lang geen tijd voor de Aarde om ook fysiek samen te smelten met de zon en dus fysiek op te houden te bestaan. Met andere woorden de wereld vergaat niet, maar het bewustzijn op aarde smelt samen met haar hogere aspecten. Daardoor zullen de sluiers tussen vele dimensies komen te vervallen. De zaaddragers die zich versneld ontwikkelen door hun blauwdruk voor dit gebeuren op Aarde, zullen een grote invloed gaan uitoefenen voor mens en samenleving. Zij komen in bijzondere posities of gaan werk doen dat vele zal beïnvloeden. Zij zullen in het eigen leven dan ook grote veranderingen doormaken. Niets blijft meer bij het oude en het gaat steeds maar door. Dat betekent tegelijkertijd ontzettend veel opruimen en steeds weer loslaten, onthechten, tot er niets meer van je onbewuste angst- en defensiesystemen, voorkomend uit meerdere levenservaringen, meer overblijft en je geheel transparant en verlicht zult zijn. De zaaddragers zullen, net als in het 1ste Gouden Tijdperk in Lemurië, Goddelijke Meesters op aarde zijn in een menselijk lichaam. Doordat de dimensiesluiers komen te vervallen, zullen ze direct contact hebben met de vele grote Lichtmeesters, de Galactische en Universele Sferen en Engelenhierarchiën die niet op de fysieke aarde leven. Zij zullen kunnen helderzien en helderspreken, zij zullen voorbij de tijd kunnen schouwen en vele mensen aantrekken in hun Lichtveld en zo meehelpen de volgende acensiongolf te bereiken voor de mensheid op aarde en de trillingen van onze planeet steeds meer te verhogen. Zij dragen uiteindelijk het bewustzijn van de Aarde en wie zij is in de Sferen. Net zoals de Meester geworden Mens op Aarde in het menszijn het Goddelijke bewustzijn en de krachten en gaven die daarbij horen, draagt, komend vanaf de eigen Goddelijke Monade.

Vele Lemurische en Atlantische priesters en priesteressen zijn nu specifiek in dit leven naar de Aarde gekomen voor het grote Plan van de Aarde. Op weg hun multidimensionale bewustzijn te activeren, zullen ze zich steeds meer innerlijk verbinden en geroepen voelen tot die oude kwaliteiten en gaven van weleer. Zij zullen steeds meer open gaan stan om te handelen vanuit hun spirituele hart en geest. De herinnering van het Paradijs op Aarde, het volkomen functioneren vanuit Eenheidsbewustzijn en hun eigen specifiek Meesterschap zal steeds duidelijker naar voren komen de komende tien jaren, en wegen zullen veranderen.

We herhalen op een bepaalde manier nu het eerste Gouden Tijdperk van Lemurië, maar nu vanuit persoonlijk Goddelijk Meesterschap en niet vanuit collectief Meesterschap. Wel zullen de persoonlijke Meesters functioneren binnen het Al-Bewustzijn van de vader en moeder God, waarin ook het evolutieplan van de sferen besloten ligt.

Door het actief worden van mijn (Joke) blauwdruk en het betrokken zijn bij de eerste ascensiongolf verandert er ook veel binnen Het Geschenksteentje. Omdat Het Geschenksteentje alles te maken heeft met mijn bestemming en liefde. Het betekent dat de energie binnen in het werk en met ons team mee moet kunnen resoneren en groeien met deze verhoogde trillingen en doelen. Dit houdt waarschijnlijk ook consequenties in, die zich vanzelf zullen aandienen om tot een oplossing te worden gebracht. Wat deze nieuwe tijd voor Het Geschenksteentje en het team in werkelijkheid betekent zal zich vanzelf uitkristalliseren.
Ik ben blij dat ik mag ervaren hoe het oude en nieuwe in elkaar besloten liggen en zonder strijd in elkaar over kunnen vloeien. Zonder afdwingen ontstaat onthechting van de oude structuren en doelen en Vertrouwen en Liefde voor het nieuwe waarin ook een bredere en meer open samenwerking past. Ook is de nieuwe workshop “Kosmisch Vuur” een eerste aanzet voor de komende ascensiongolf en iedereen die daar op wil trillen. De eerste volledige samenwerking met Lichtmeesters uit de sferen die d.m.v. channeling tot ons zal komen en ons allen nog meer zal activeren. Een van de nieuwe doelen van Het

 

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *