Feng-Shui en je woonomgeving

  In elke provincie en streek is er een heel eigen sfeer en uitstraling. Dit be�nvloedt de mensen die daar wonen. Dit merkte ik nog weer eens duidelijk toen ik in Frankrijk was. In het Zuiden zijn er streken die je afstemmen op je verstilde intu�tieve niveau’s. Je hebt daar ook niet zoveel zin om veel te gaan doen. Je stemt je daar geregeld af op het spirituele, of misschien filosofeer je er over de zin van het leven, je werk , enz.. Dit heeft niet alleen met de zomerse temperatuur in het zuiden van Frankrijk te maken, want ook op koele dagen loopt er niemand snel. Echter, toen ik in de Ard�che was, was daar een frisse prikkeling in de lucht die activeerde en op het tweede chacra van de mensen van invloed was.
In mijn eigen omgeving ligt het dorpje Bourtange; daar is een energie van stille berusting, vernieuwing vindt men niet zo nodig. Alles is goed zoals het is. Men is behoudend en niet erg ondernemend. Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen, maar ligt het in de sfeer. Bourtange is waarschijnlijk niet voor niets een museumdorp! Ook onderweg er naar toe ziet men er weinig vernieuwende bedrijvigheid. In de omgeving van Bellingwolde voel ik een energie die ook op het 2de chacra inwerkt, maar niet zoals in de Ard�che. Dat noem ik meer “yang”-energie. In Bellingwolde is de energie meer “onderhuids”, meer yin-energie. Als ik dan invoel wat deze energie voor effect heeft op de bevolking, dan geloof ik dat er veel mensen naar toe getrokken worden die nog iets uit te werken hebben op het gebied van contacten, relaties en seksualiteit. Het lijkt net of veel mensen daar eerst leuke contacten leggen, maar dat er telkens wat onuitgesprokens insluipt, wat uiteindelijk, soms zonder duidelijke reden, naar buiten komt en de relatie vertroebelt. Volgens mij wonen daar veel mensen die zitten met de relatie met hun zelf, ze leven nog niet oprecht vanuit hun buik. Ze kennen nog niet voldoende hun eigen schaduwkanten. Ze stoppen te veel weg of ze passen zich te veel aan anderen aan. Ze zijn nog niet in alle opzichten hun totale zelf. Dit maakt dat ze projecteren op de ander.
Niemand is natuurlijk volmaakt en in Bellingwolde zijn de mensen zeker niet minder dan elders, maar aardig is te zien dat elke streek een bepaald stempel draagtOok grondsoorten waar je op woont doen er veel toe. Op de zware klei vind je in de regel zware, serieuze mensen. Vaak zijn ze ook wat conservatief en behoudend. Op zandgrond is de energie veel lichter en zijn ook de mensen er wat luchtiger. Ze hechten er minder aan conventies, ze leven wat makkelijker of gaan dat nu doen door te verhuizen naar zandgrond.

Feng Shui kristallen.

Dit alles leert ons dat onze bestemming verweven is met de universele wetten. Toeval bestaat niet!
Het schijnt dat in de oude tijden, in bv Egypte en nog verder terug in Atlantis , men de steden ook bouwde op de energiebanen van de aarde. De straten liepen gelijk aan de positieve ley-lijnen en belangrijke gebouwen, zoals tempels, werden op de kruispunten van dergelijke krachtplekken gebouwd.

Ook in China kent men vanuit de oude tijden “feng shui”, de kunst om een harmonieuze omgeving te scheppen en te ontwerpen. Zo is de plaats waar de voordeur van je woning zit heel belangrijk. Deze moet positieve energie geleiden. De achterdeur moet daar niet recht tegenover zitten, want anders ben je deze energie zo weer kwijt.

Psychisch heeft het effect op jou als je altijd eerst tegen een muur aankijkt voor je je huis ingaat. Het be�nvloedt de relatie die je opbouwt met je huis, zo zegt “feng shui”. Bij deze oude kunst maakt men ook gebruik van windrichtingen en de stroomrichting van water. Hoe stroomt het water evt. buiten om je huis; ook het water (sanitair) in je huis en zijn positie is belangrijk. Als de energie (van het water) niet goed in je huis stroomt, maakt het je op den duur geremd, je hebt moeite met je eigen thuis, met je comfort, je “stroomt” minder goed.

Er wordt naast water ook gewerkt met spiegels, kleur en geluid. Kijk maar eens in Chinese restaurants, de aquaria’s en spiegels, ze ontbreken nooit. De positie van de ingang en zelfs de oprit zijn allemaal uitgekiend om de sfeer en de energie zo optimaal mogelijk te maken. Meer hierover kun je in boeken over Feng shui lezen.
Gebouwen slaan ook de energie op van de activiteiten van de bewoners. Als ergens altijd ruzie is geweest dan zit deze energie nog in het huis als de volgende bewoners het kopen en bewonen. Ook zij kunnen hierdoor meer in emotionele of conflictsituaties verzeild raken! Je nieuwe huis schoonmaken is zeker niet alleen nodig op stoffelijk gebied. Met letterlijk schoonpoetsen zet je ook je eigen stempel op het huis en haal je het oude eruit. Dit kun je ook doen door ceremonieel te reinigen met bv kaarsen en wierook. Zelfs voor een (tweede-handse) auto kun je dit gebruiken! Maar ook aan voorwerpen kleeft de energie van de eerdere gebruikers. Dit zie je duidelijk bij ge�rfde sieraden. Beter is het deze ook energetisch te reinigen. Zo kreeg ik ooit in de praktijk een mevrouw die mij een kristal aangaf omdat ze weten wilde welke soort dit was. Prompt kreeg ik het vreselijk benauwd. En terwijl ze ondertussen vertelde dat ze hem van haar moeder gekregen had, legde ik de steen snel weer weg. Toen ik vroeg of haar moeder zo benauwd was, vertelde ze dat ze jarenlang bronchitis en longempfyseem had gehad en dat ze eigenlijk daardoor, sinds kort, overleden was. Beter is het gekregen stenen een poosje in zout of aarde te leggen en ze een aantal dagen, telkens in vers water te spoelen. Vooral stenen houden veel trillingen vast van de drager. Geef je gedragen stenen dan ook liever niet aan een ander. (Ook het sieraad van je lieve oma bevat waarschijnlijk, naast al haar positieve trillingen, ook negativiteit. Dus reinig het energetisch) Bij antieke kunstvoorwerpen kom je ook heel veel verstoringen tegen en als jij er gevoelig voor bent kan dit ongemerkt van invloed zijn.
Zo kwam eens, bij een plattegrond welke ik had voor aardstralen-onderzoek, een rare negatieve sfeer naar voren. Dit was echter niet van de aardstralen maar had te maken met de plek waar het woord “kast” op de tekening was aangegeven. Hier verder op invoelende, kwam het beeld van een oude, zieke vrouw, van wie de tanden uit haar mond vielen en waarbij het net leek of zij langzaam “wegteerde”. Deze vrouw was niet goed overgegaan na haar dood (ze is later door ons geholpen naar het licht te gaan). Bij voorzichtig navragen bij het echtpaar van de plattegrond, bleek dat de kast een erfstuk was van moeder. Moeder was door deze mevrouw een poos verpleegd en overleed na een lang ziekbed. De tanden zijn inderdaad in die periode ��n voor ��n uit haar mond gevallen en verder beantwoordde ze geheel aan de beschrijving. Beide echtelieden hadden geen negatieve ervaringen met de kast. In hoeverre deze sfeer toch inwerkte op hun welzijn kan ik niet zeggen.

Licht en planten in huis be�nvloeden de sfeer positief. Ook door etherische olie in je huis te verdampen kun je de ionen in huis positief be�nvloeden. Dan moet je wel uitkijken dat je olie van de eerste of tweede koude persing hebt, zodat alle vluchtige stoffen nog aanwezig zijn.
Kruidnagelolie is bv een uitgesproken olie voor het begin van een nieuw jaar of periode. Het zorgt dat je het oude los laat en een nieuw begin kunt maken. Met kristallen kun je een fantastische sfeer cre�ren. Ze verhogen de trillingen en positieve energie in huis aanzienlijk, zeker als je ze op speciale plaatsen neerzet. In mijn praktijkruimte maak ik, en vele collega’s met mij, van deze kristallen dankbaar gebruik. De sfeer blijft licht, zuiver en prettig. Eventuele spanningen, verdriet, woede, welke loskomt tijdens een healing, geeft op die manier geen drukkende sfeer in de ruimte. Wist je dat je , naast de sterke werking van kristallen, ook de energie in huis veranderd door kleuren, door geuren, maar ook door bloemen.

 

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *