Goddelijke plannen voor jouw leven

  Vind je het leven niet makkelijk? Kun je je nergens meer aan vastgrijpen? Blijft niets meer hetzelfde? Lijkt het soms mistig of hopeloos? In jouw eigen leven zowel als op onze aarde?
Lieve mensen, blijf alsjeblieft deze ervaring niet willen ontkennen. Laat zijn. Het is er gewoon. Dit is de ervaring van het menszijn. Van het innerlijk kind. Stop dat nooit weg. Laat Zijn. Want alleen zo laat je zien dat je er mag zijn. Dat je houdt van jezelf. Met al je genoegens en ongenoegens.

Maar weet, oneindig Geliefde mensen van Het Licht, dat jullie VEEL en VEEL meer zijn dan deze aardse zorgen en lasten. Er is een ander perspectief waarvan uit je alles kunt ervaren. Vanuit dit perspectief ben je met ons. De Meesters der Schepping. In het oneindige veld van onze LIEFDE. En dan ook zie je pas de schoonheid van al wat is. Je ziet, voelt, weet en omarmt, dat we met je zijn. En alleen zo wordt je “alleen zijn” niet meer gevoeld. Wij en jij zijn elkaar reeds zo nabij! Nog even en je bent er!

Dan steek je je mooi Stralend Zelf boven het maaiveld van de 3de en 4de dimensie uit. Ja zelfs boven het 7de level van de 5de dimensie. Op de overtonen van de 5de dimensie zul je bij en met ons binnenkomen en vanuit jouw en onze trilling zullen we creëren. Het nieuwe Koninkrijk op Aarde. Alles is reeds begonnen. In volle gang. Hierboven in onze 6de dimensie en hoger, is alles in de Geest reeds geschapen. En wij ervaren de prachtige Licht, Liefde, Eenheid reeds op Aarde! Het is er al! Wij zitten reeds in die sfeer. Vanuit jullie standpunt ligt dit in jullie toekomst. Maar alles; de Pracht, Kracht en Uniekheid van onze schepping voor de Aarde, die ook de jouwe is, is zich reeds op Aarde aan het verwerkelijken!

En hierdoor, alleen hierdoor lieve kinderen, gebeurt er nu zoveel in jullie levens en dat van jullie en onze mooie planeet. Leed en ellende? Ja, en nee. Vanuit welk perspectief kijk je? Als je je bewustzijn hebt opgetrokken tot ons en nogmaals dat duurt niet lang meer, dan zul je de enorme Lichttoevoer, Schoonheid, Liefde en versnelling naar de Aarde zien welke binnenkomt in jullie wereld van de stof, die jij en je lichaam, ook bent. Die de Aarde ook is. En weet lieve mensen, dat we deze Lichttoevoer zo zachtjes als mogelijk, naar jullie toezenden. Zo vol Liefde en Mededogen, omdat we zien welke zware en donkere zaken zich naar boven moeten keren door dit Licht van ons. Het Licht komt vanuit de Kosmos, vanuit jullie Melkweg, die zich ook aan het veranderen is en van nog verder. Helemaal vanuit de Allerhoogste Goddelijke Masterhand, die nu door ons universum beweegt. Dit gebeurt alleen in een bijzondere tijdsperiode. Voor deze bijzondere tijd zijn jullie juist nu op Aarde.

Een wappering van de hand van God die alles wat in ons universum niet mee resoneert op de nieuwe trilling van het Lichtlied van God, omhoog brengt en zal doen oplossen.

En daarom is het geliefde mens van het Licht dat jullie eigen blauwdruk, uit jullie eigen Godsvonk, nu situaties in jullie leven in beweging zet, waardoor steeds alles anders wordt. Situaties waar je met je oude denken en daadkracht geen vat meer op zult hebben. Ga je op de oude manier door, dan zul je merken dat je vastloopt. Vandaar jullie radeloosheid: wat moet je dan?

Nog even lieve kinderen van het Licht en jullie zijn om de bocht. Om de bocht van de wereld die zwaar en donker is, om de bocht van de wereld van de 3de dimensie. Een wereld van dualiteit, concurrentie, misnoegen, conflict en soms heel veel leed. Een wereld waaruit je je al hebt willen terugtrekken toen je blauwdruk aan je begon te trekken. Een wereld die je voorbij ging door te gaan mediteren. En door je te verbinden met “mooie” en liefdevolle mensen, door je afzijdig te houden van zware en conflict- of leedbrengende situaties. Je kreeg het spelletje door dat er met je gespeeld werd. Je trapte niet meer in de tegenstellingen.
Mogelijk krijg je zelfs al door dat je zelf de tegenstellingen en moeilijke energie creëert. Als dat het geval is en je al begint door te krijgen dat het niet de buitenwereld is die het brengt, dan is de laatste bocht van Liefde niet ver.

Binnenkort zul je niet alleen het meesterplan voor jullie wereld met haar Schoonheid “kennen”, maar ook Zijn. Ook jij zult je mogelijk binnenkort in geascensdeerde staat bevinden en daarmee zelf functioneren vanuit alle Geluk en Liefde die ook de onze is. ALTIJD.
Daar ligt je toekomst, daaraan gaat je bewustzijn deelnemen. Zo gauw je bewustzijn zich steeds meer opent in dit gebied, de hoge 5de dimensie, de 6de en mogelijk de 7de dimensie en je contact hebt met de lichtmeesters, zul je terugkeren in het paradijs. Dan rest je niets anders dan net als ons te fonkelen als een kristallijne Liefde-Licht Mens, die niets anders kan doen dan het eigen blauwdruk-Plan uitvoeren. Je Plan dat al ontstond toen je je als een Godsvonk losmaakte en mee ging Scheppen.

Net als bij ons, ligt er in jouw blauwdruk besloten, een Gouden toekomst voor de Aarde te maken. Een Aarde waarop mens, dier, plant en kristal in samenwerkende Liefde verder creëren aan dit paradijs voor God. Jouw droom, die van ons en die van Moeder Aarde, jouw blauwdruk, omhelst Liefde voor de Aarde en de mensheid. Al het leven op Aarde en het bewustzijn van de planeet zal binnenkort ascenderen. Je zult niet hoeven weggaan van de Aarde. Onze toekomst van Eenheid en samenzijn is nu. Jouw wereld en die van ons komt binnenkort bij elkaar. De sluiers tussen de sferen van het aardse leven en onze lichtwereld zullen dan opgeheven zijn. Je zult ons zien en spreken, net zoals je met de dieren, planten en kristallen zult communiceren. Je zult ons en elkaar ontmoeten in hart en Hoger Zijn. Alleen vanuit ons Hoger Zijn zullen we reageren op elkaar hier op deze prachtige planeet. En alleen zo kan elk conflict zich oplossen.

Vanaf hier is alles reeds kristalhelder voor jullie en jullie Aarde en met heel ons hart zouden wij wensen dat jullie jullie Gouden Toekomst ook al konden zien, die wereld van Liefde die van jullie is, want dan zouden jullie het zo veel makkelijker hebben nu en begrijpen waardoor je nu in onduidelijkheden of moeilijkheden in je eigen leven zit. Het is omdat de onderste steen boven moet komen. Oude geschiedenissen, situaties, mensen, ongenoegens, alles lijkt soms opnieuw terug in jullie wereld te komen. Het is de finale, de laatste uitdaging. Als je deze keer kiest of reageert of resoneert in de situatie vanuit je hoger Zelf of je Christusbewustzijns-licht, dan is de in het verleden weggezonken, onderste steen opgelost in het nieuwe tijdslicht. En zo gaat het met alles. Met landen en hun karma. Alles komt boven, armoede en geweld en nog veel meer “rottigheden” en alleen door jullie en onze gezamenlijke Liefde en Inzicht hierin, kan de oude wereld zich veranderen.

Wanneer genoeg bevolking in een land het nieuwe Lichtplan onderkent zullen zij uiteindelijk politiek en samenleving optillen in het Nieuwe Lichtfamilie-netwerk dat niet alleen de aarde omspant maar ook in onze lichtsferen is. Wij zijn jullie Lichtfamilie en dienen allen één doel. Pas als een land zal handelen naar het idee van Eenheid en welzijn voor allen, pas als politieke-, persoonlijke- en landsbelangen niet vóór deze Eenheid gaan, maar met deze Eenheid gaan, pas dan kan de grote Opdracht en Unieke Kracht van een land, te voorschijn komen. En heel vaak heeft de Unieke kwaliteit, de Blauwdruk van een land, alles te maken met specifieke gedragingen en problemen en uitdagingen van dat land.

Verhoog nu eerst je eigen trillingen. Unieke MENSEN van het Licht van Gods Plan met de Aarde. Maak contact met Meesters van Licht, zowel op Aarde als in de sferen. Des te sneller je je Lichtlichaam geactiveerd hebt, des te gemakkelijker zal het leven je vallen en des te duidelijker wordt je Plan, je Bestemming, je Inzet.

   

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *