Healing met ‘t kosmisch holografisch ei Sananda

  Hallo Lieve mensen
Hier is een voorproefje van onze nieuwsbrieven Spirituele Ontwikkeling en Verlichting. De rest volgt deze week in die
Nieuwsbrieven. Het heeft betrekking op de diepere stukken waar velen nu tegenaan lopen en zullen lopen. In de nieuwsbrieven
van deze maand staan ook gechannelde berichten van Metatron staan over deze en de komende volle Manen en wat die teweeg
zullen brengen bij ons en van Sananda en Maitreya over de toekomst van de Aarde.
De thema’s waar wij allen tegenaan lopen in
onze ontwikkeling worden via verschillende invalshoeken ook belicht in de Nieuwsbrieven. Dit doen wij omdat we voelen dat het nu tijd is dat het collectief bewustzijn zich steeds meer in trilling verhoogd en kan verhogen en dat het belangrijk is dat mensen zich verbonden weten in de stukken die ze tegenkomen en ondersteuning kunnen vinden in de Licht-informatie van ons en anderen. Voor diegenen die onze Nieuwsbrieven nog niet per e-mail ontvangen en dat wel zouden willen: bel of e-mail ons. Het kost € 7,- per jaar/per nieuwsbrief-soort en je kunt ze ook allebei ontvangen natuurlijk! Ook kun je een gratis proefnummer aanvragen die je per e-mail zult ontvangen.

Hier komt het bericht van heer Sananda:
 

Healing met ‘t kosmisch holografisch ei
Sananda, 
 

Er zijn een aantal zaken die ik met jullie door wil nemen die rechtgezet dienen te worden. Niemand is de mindere van iemand. Dat is een oud rollenspel, slachtofferschap en hulpeloosheid uit eerdere levens en bestaansvormen. Niemand van mijn kinderen is onafhankelijk of afhankelijk. Je bent Alles. Kijk niet naar werkverbanden of goederen in deze. Kijk slechts naar Geluk, Glorie, Vooruitgaan in het Licht. Voel je die
Krachten achter de situatie als je er doorheen kijkt? Onthoud; ik Sananda, ben tevens je innerlijke stem die spreekt. In jullie gemanifesteerde wereld zullen er contracten moeten worden gesloten, waarin je de ander ontmoet als iemand anders dan jijzelf, iemand met onvolmaaktheden zoals jij, die dicht naast je staat. Daarmee heb je op menselijk gebied innerlijk groei- plichten te vervullen, stukjes uit te werken. Soms kan het loslaten betekenen, soms veranderen, soms doorgaan in Liefde.
Maar niets van dit alles staat of kan vallen bij het Licht WAT JE AL BENT! Dat kan niet meer stuk. Niet meer onderuitgehaald worden. Niet door jou, niet door anderen!

Voel rechtstreeks je lijntje met God en Eénheid en werp je oude huiden en gevoelens waarin je nog verstrikt zit, nu af. We dansen de dans met z’n allen. Jullie zijn één Geest, één mensheid. Er zijn eigenlijk zelfs geen messia’s, Melchizedeks en Lichtmeester-teams die strijden voor hun missie, hun kant van het verhaal. ALLES, MAAR DAN OOK ALLES, is EEN. Jullie zijn zowel je menszijn zelf met al je gevoelens, vraagtekens, lasten, innerlijke conflicten en contactbreuken, als dat jullie de de hele mensheid-Geest zijn. Maar jullie bevatten ook alle teams en Lichtmeesters. Ook alle sterren en planeten bevatten jullie en jullie bevatten hen. Dit is het machtige schouwspel van het hologram van jou en de schepping, welke in deze dagen jullie straks weer allemaal duidelijk zal zijn. Dan snap je niet waarom je nog zo lang doorging, achteraf bezien, met je drie- en vierdimensionaal geworstel en je innerlijk kind-gevoelens, je onheus bejegend gevoel, AL HET NADENKEN over jezelf, enz. Wat is jouw zelf, jouw ego, jouw nadenken over jezelf en je levensperikelen vergeleken bij ALLES wat je bent.

Het ei van je kosmisch hologram die ALLES bevat, creëerde zelf ooit dit gevoel, deze situatie waarin je nu zit, met al je gedachten en
houdingen daar nu over. Je kleine menszijn zelf die ook in het ei kwam wonen vanaf de Atlantische tijd, creëerde afstand tussen jou en anderen op aarde door de ontwikkeling van de zonnevlechtchakra. Welke afstand en afgescheidenheid soms nu nog onaantrekkelijke situaties voortbrengen ook in je gemanifesteerde wereld om je heen. Er bestond echter al dualiteit, al was het minder, toen je nog verbleef in de Lichtrijken van de 9de dimensie. Wat toont dit holografisch kosmisch geheel van jezelf je dan? Puur de projectie van je eigen gedachten. Die
mogelijk diep onbewust gevangen zijn in een andere bestaan, of in dit bestaan. Ergens heb jij zelf de gedachten vanuit afgescheidenheid, van moeilijkheden ook gedacht en in de toekomst naar je toegetrokken. Nogmaals je behoort niemand toe. Zo kan ook niemand wat doen aan jouw gedachten. Je gedachten deel je met God en je eigen Monade met zijn IK BEN lichaam. En alleen vanuit dit lichaam kun je vragen de eerste dualistische gedachten die ooit leidde tot de denk of noodsituatie van Nu (waarin de ander niet meer jij is), terug te nemen, zodat er geen eerste oorzaak meer overblijft in je kosmisch hologram. Alleen zo kan de situatie ophouden zich te manifesteren

Een situatie waar je nu mogelijk doorheen moet of ervan vrij moet komen in je huidige levens periode. De oplossing zit hem niet in het veranderen van de bindingen of houdingen met anderen, hun toestanden en die van jou in de schemer. Alleen Ëénheidsbewust Godsdenken en voelen (is Goddelijke Liefde) zal alles, alsmede alle eerste oorzaken, helen en weer in zich nemen alsof de disharmonie nooit geschapen was.
De hoogste orde van Eénheid en Liefde zal in het kosmisch hologram, waarin jezelf en de samenleving en je huidige situatie allemaal zitten, alles weer in zich trekken en in de ene toon van Harmonie.

Dit is de hoogste vorm van healing die binnenkort op aarde overal ontdekt gaat worden. Als jouw gecreëerde afgescheiden delen (in de vorm van de ander of een situatie) die in jouw werkelijkheid disharmoniëren met jezelf aangaan, al is het nog maar zo’n klein beetje, als die delen geen voeding meer krijgen doordat de eerste oorzaak is opgelost, dan leven ze nog een tijdje slechts voort in de wereld van de stof, maar vallen uiteindelijk uiteen. Nieuwe vormen en mogelijkheden en kansen, nog wel uit de wereld van dualiteit, komen vervolgens binnen vanuit andere thema’s en eerste oorzaken. Ze dienen op een iets hoger level, weer tot nieuwe groeikansen. Net zo lang tot alle eerste
gedachtenoorzaken van jezelf, en jezelf in de galactische sferen, allemaal leeg en schoon zijn en je kosmisch ei stil blijft in HEELHEID. Er
worden dan geen nieuwe situaties meer geschapen waar je op reageert. Je bent vrij en verlicht en tegelijkertijd jezelf zowel als het hele kosmische ei, welke mensheid, Aarde en de hele schepping omvat. Je bent en leeft in het Albewustzijn van God. Verlichting in de hoogste staat dus. En vanuit volkomen vrijheid zul je hier op aarde je rol vervullen die je voelt dat je mag doen. Er is geen enkele dwang. Ook geen innerlijke.

Voor diegene die toch nog met vragen rondlopen als; ja maar ik moet toch plannen want……. Ja maar, al die mooie waarheden brengen niet de oplossing voor mijn huidige situatie. Toch moet ik er wel wat mee. Voor hen zeg ik nogmaals. De oplossing zit niet in de ander, de situatie, maar in jezelf. Voorbij de eerste oorzaak die een soortgelijke energie meevoerde in een mogelijk ander leven. Dat was dan de eerste maal dat je de dualiteit tegen over je staande schiep, vanuit een verkeerde (dualistische) gedachtenvorm, rondom het thema wat nu ook speelt. Je hoeft
die oude levens en eerste oorzaken niet beslist te kennen.

 

Je gaat in je Hart zitten en je mediteert heel diep op het aspect dat ALLES; jij, het heelal met de diverse levens aldaar en ook je huidige
situaties, zich bevinden in het kosmisch hologram. Je wordt vervolgens het gouden kosmisch hologram en je voelt de grootsheid, de totale Harmonie en de Liefde hiervan binnenkomen. Dan zie je de situatie die nu niet goed voor je voelt en je laat het oplossen in de totale gouden energie van harmonie in dit kosmisch holografisch ei.
Vervolgens geef je in je huidige levenssituatie geen voeding, geen aandacht aan de nare kant van de situatie. Je weet; het is in de kosmos al
opgelost. Hier heeft het altijd wat langer nodig. Maar de tijd en dimensiesluiers vervallen steeds meer en je zult zien dat je op vrij korte termijn
verandering hebt geschapen. Vaak heel anders dan je zelf had kunnen uitdenken met al je verstand, wanhoop, of gepuzzel. Je hebt niet alleen jezelf, je eerdere levens (oorzaak) maar ook de ander (en) een enorme healing gegeven!

Eigenlijk trek je de situatie en al dergelijke situaties die ergens met hetzelfde thema te maken hebben, maar zich al duizenden jaren eerder voorgedaan hebben, op aarde of toen je ergens anders een planetair bestaan had, door je eigen Monade-Hart heen. (Monade is je eerste schepping als Godsvonk) Maar als je na deze enorme healing toch nog weer merkt dat je ego-zelf of je innerlijk kind, ‘ja maar….’. denkt, dan weet je dat je dat deel niet meegenomen had in de healing. Het zit dan te vast in het karmisch web en er dienen dan karmaknopen geheald te worden. Het kan je dan helpen naar een Masterhealer te gaan, die met de hoge Lichtmeesters samen kan werken en die zelf al tot aan de eigen Monade kan reiken. (Dit is niet je hoger Zelf, maar veel meer. Dit omvat 144 hogere Zelven) en die ook redelijk veel van het multidimensionale Zelf geschoond heeft.

   

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *