Hier en nu

  Er was, er is en er zal nooit iets zijn buiten het NU. Alles wat we hebben is het moment van NU, maar er zijn er maar enkelen onder ons die ook werkelijk en alleen in het hier en nu zijn. Onze altijd door kletsende gedachten zorgen ervoor dat we niet in het hier en nu leven. Onze gedachten zijn gebaseerd op oude conditioneringen die we al eonen lang onze levens ‘laten’ beheersen. Het is ons onderbewuste programma dat ons leven leidt. We hebben geleerd ons met ons verstand te identificeren en met ons emotionele lichaam. We zijn dus ons emotionele lichaam geworden en dat beheerst ons leven. Hoe meer je je met je verstand identificeert, hoe meer je lijdt. We ervaren steeds dezelfde soort situaties en conflicten door ons leven(s) heen, we kunnen moeilijk loskomen van onze oude gedragspatronen en verdedigingsmechanismen tenzij we beseffen dat we dat niet ‘zijn’. Je kunt je hiervan losmaken door te beginnen met het observeren van je gedachten en emoties, in plaats van ze te worden. Door je bewustzijn diep in je lichaam te houden en je volkomen bewust te zijn van je lichaam en het moment van nu, identificeer je je niet langer met je gedachten/emoties, maar word je toeschouwer. Je verliest jezelf dan niet meer in je emoties en de omstandigheden van de buitenwereld.
Doordat we ons met ons verstand geïdentificeerd hebben zijn we dwangmatige denkers geworden. Alles wat je ervaart is gebaseerd op het verleden en de angst voor wat zou kunnen gebeuren in de toekomst, waardoor we nooit in het hier en nu leven. Het verleden en de toekomst bestaat niet, er is alleen maar NU. Iemand die zijn bewustzijn voortdurend richt op verbondenheid met zijn innerlijke lichaam, krijgt daardoor meer en meer energie. Onze levenskracht vloeit weg wanneer we onze energie richten op dingen die niet in het nu zijn, maar onze trillingsfrequentie wordt hoger wanneer we ons concentreren op ons ware wezen in onszelf, het prachtige, volmaakte, multidimensionele wezen dat je al Bent.
Je kunt nu het eeuwenoude patroon van lijden doorbreken door je gedachten stil te laten worden en in een toestand van ZIJN te stappen. Het vergt oefening en vastberadenheid om de macht die we ons verstand/ego hebben gegeven te doorbreken Laat het verleden los en zie al je ‘fouten’ slechts als ervaring, ervaring opgedaan om te kunnen groeien, want om die reden zijn we hier. Iedere keer dat je oordeelt over jezelf of anderen bevestig je de illusie, de afgescheidenheid en iedere keer dat je Bent wie Je waarlijk Bent, geef je jezelf en je Licht de kracht om meer te gaan stralen. Een stap naar Verlichting.
Heb jezelf oneindig lief en koester je lichaam als je kind, want alleen door je lichaam heen kun je het ware Licht bereiken. Concentreer je dus in je lichaam en versterk met je aandacht het Licht in jezelf. Hoe hoger zo je trillingsfrequentie wordt, hoe minder vat negativiteit op je kan hebben.
Je kunt het nu ZELF veranderen. We zijn zo lang vergeten dat we zelf de kracht hebben. We hebben onszelf machteloos gemaakt door de identificatie met het ego, maar we kunnen in onze eigen kracht gaan staan door daar mee op te houden. Een Verlichte Meester IS volledig en helemaal aanwezig in het Goddelijke Moment van NU, een toestand van ZIJN, waarin je altijd Vreugde in jezelf ervaart, ook al zijn er verdrietige momenten. Het Licht en de ware Vreugde in je hart zullen dan zegevieren en de pijn lost daarin op, want dan WEET je wat werkelijk ‘is’. Je bent boven het denken uitgestegen en gebruikt je verstand alleen nog wanneer dat effectief is. Je Bent die Je Bent. JE BENT zoals GOD IS.  

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *