Kuthumi

  Was gedurende lange tijd de heer of Chohan van de tweede straal. Meester Djwhal Khul heeft veel van zijn werk overgenomen, omdat Kuthumi zich voorbereidt om het ambt van de Christus over te nemen. Hij is het hoofd van de orde van de Broeders van de Gouden Mantel. Hij is zeer betrokken bij de huidige groei van onze planeet. Zijn titel is ook “Wereldleraar”. Evenals bij Jezus Christus was Kuthumi’s leraar Heer Maitreya, die de planetaire Christus is en hoofd van de spirituele hi�rarchie. Hij was tijdens de evolutie van zijn ziel op het Pad van zelfmeesterschap o.a. ge�ncarneerd als: Toetmozes III. 1503-1450 voor Chr.. Een van de grotere farao’s, tevens profeet en hogepriester. Pythagoras 582-507 voor Chr.. Balthasar, eerste eeuw na Chr.. Hij was een van de drie wijzen (astronoom, astroloog/ingewijde) die de tijd en plaats kenden van de geboorte van Jezus. Hij was ook Sint Franciscus van Assisi�. 1182-1226. Hij zei toen familie en rijkdom vaarwel en leefde in soberheid en armoede tezamen met de melaatsen en de armen. Hij predikte de leer van de re�ncarnatie zoals Jezus die had onderwezen. Hij was ook Shaj Jahan, die de Taj Mahal bouwde, een praalgraf voor zijn geliefde echtgenote en tweelingziel die stierf bij de geboorte van hun veertiende kind. De Taj Mahal staat symbool voor het Moederprincipe. Koot Hoomi lal Singh, negentiende eeuwse Btahmaan die in Shigatse woonde. Hij werd vooral bekend als de Meester K.H. die tezamen met de Meesters El Morya, Djwhal Kuhl, Serapis Bey, Saint Germain en anderen de Theosofische Vereniging stichtte om de mensheid weer bekend te maken met de oude waar- en wijsheden die de werkelijke grondslagen zijn van alle wereldgodsdiensten. Hij is ook medeverantwoordelijk voor de boeken van Helena Blavatsky.  

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *