Lichtmeesters

 

JEZUS  (staat in de hogere sferen bekend als SANANDA )

Leefde van 4 voor Chr. tot 29 na Chr. De Avatar van het Vissentijdperk en de incarnatie van het gesproken Woord, de Universele Christus. H�t voorbeeld van het Christusbewustzijn. Hij was het wezen dat 2000 jaar geleden werd overstraald door de Christus/Heer Maitreya. Hij is gekomen om ons het pad van het individuele Christusbewustzijn te tonen en te openbaren. Hij maakte ons bewust van de Vader oftewel de IK BEN Aanwezigheid. Hij werkt op de zesde straal en in de Kosmische Hi�rarchie vervult hij het ambt van wereldleraar samen met de meester Kuthumi. In het leven voor zijn incarnatie als Jezus was hij David, koning van Isra�l.

KUTHUMI

Was gedurende lange tijd de heer of Chohan van de tweede straal. Meester Djwhal Khul heeft veel van zijn werk overgenomen, omdat Kuthumi zich voorbereidt om het ambt van de Christus over te nemen. Hij is het hoofd van de orde van de Broeders van de Gouden Mantel. Hij is zeer betrokken bij de huidige groei van onze planeet. Zijn titel is ook “Wereldleraar”. Evenals bij Jezus Christus was Kuthumi’s leraar Heer Maitreya, die de planetaire Christus is en hoofd van de spirituele hi�rarchie. Hij was tijdens de evolutie van zijn ziel op het Pad van zelfmeesterschap o.a. ge�ncarneerd als: Toetmozes III. 1503-1450 voor Chr.. Een van de grotere farao’s, tevens profeet en hogepriester. Pythagoras 582-507 voor Chr.. Balthasar, eerste eeuw na Chr.. Hij was een van de drie wijzen (astronoom, astroloog/ingewijde) die de tijd en plaats kenden van de geboorte van Jezus. Hij was ook Sint Franciscus van Assisi�. 1182-1226. Hij zei toen familie en rijkdom vaarwel en leefde in soberheid en armoede tezamen met de melaatsen en de armen. Hij predikte de leer van de re�ncarnatie zoals Jezus die had onderwezen. Hij was ook Shaj Jahan, die de Taj Mahal bouwde, een praalgraf voor zijn geliefde echtgenote en tweelingziel die stierf bij de geboorte van hun veertiende kind. De Taj Mahal staat symbool voor het Moederprincipe. Koot Hoomi lal Singh, negentiende eeuwse Btahmaan die in Shigatse woonde. Hij werd vooral bekend als de Meester K.H. die tezamen met de Meesters El Morya, Djwhal Kuhl, Serapis Bey, Saint Germain en anderen de Theosofische Vereniging stichtte om de mensheid weer bekend te maken met de oude waar- en wijsheden die de werkelijke grondslagen zijn van alle wereldgodsdiensten. Hij is ook medeverantwoordelijk voor de boeken van Helena Blavatsky.

EL MORYA

De Meester van de eerste straal, de straal van Gods Wil. Kracht/wil. Op Kosmisch niveau voorzitter van de Raad van Darjeeling in India. Oprichter van de Summit Lighthouse, een hedendaagse mysterieschool. Hij werkt zeer dicht bij de aarde om ons te helpen tijdens deze moeilijke tijd van verandering. Enkele incarnaties zijn: Abraham, grondlegger van de joodse religie, de patriach uit de oude tijden, de voorvader van de twaalf stammen van Isra�l. Melchior, een van de Drie Wijzen. Akbar de Grote. Koning Arthur. Hij stichtte de “Ridders van de Ronde tafel en de Edelvrouwen van het Hof van Camelot”, een mysterieschool die zich verdiepte in de mysteri�n van het Christusbewustzijn om zo bepaalde inwijdingen te verkrijgen. Thomas Becket (martelaarsrol) en Thomas More, verdediger van het geloof om koning Hendrik de tweede en Hendrik de achtste, de onderdrukkers, terecht te wijzen. Zijn laatste incarnatie was als El Morya Khan, een Rajput prins in de negentiende eeuw. Oprichter van de Theosofische Vereniging.

SAINT GERMAIN

De meester van de zevende straal, de violette straal. Door zijn bemiddeling werd de Violette Vlam van zuivering die allemaal kunnen gebruiken om onze ascensie te versnellen, hierheen gebracht. Alchemist en inwijder van zielen door de transformerende kracht van het Violette Vuur, het gesproken Woord, meditaties en visualisaties. Hij is onlangs Heer van Civilisatie geworden. Enkele incarnaties: Profeet Samuel. Josef van Nazareth, “vader” en beschermer van Jezus, man van Maria. Hogepriester in Atlantis, ong. tussen 11.500 en 12.000 jaar geleden. Toendertijd in de orde van de Aartsengel Zadki�l diendend, in de tempel van Zuivering. Proclus, 410-485 na Chr. leefde in Athene, hoofd van de Platonische Academie, groot filosoof en astronoom. Liet veel werken na over wiskundige berekeningen en de spraak. Merlijn. Raadsman van Koning Arthur (El Morya). Francis Bacon. Le Comte-de-Saint-Germain, Alchemist, taalkundige, musicus, geleerde, kunstenaar en diplomaat.

SERAPIS BEY

Meester van de derde straal (hij was Chohan van de vierde straal), o.a. de straal van de acrieve intelligentie. Hi�rarch van de etherische tempel van de Hemelvaart in Luxor, Egypte, de tempel van het hart. Hij is naar de derde straal gegaan om mensen over te halen hun mentale processen te gebruiken om de wil van God gegrondvest te krijgen. Hij werkt ook samen met de serafijnen aan de evolutie van deva’s en engelen. Enkele incarnaties zijn: Amenhotep III, circa 1417-1379 v. Chr. Egyptische farao die Egypte op een hoogtepunt bracht wat vrede, voorspoed en diplomatiek aanzicht betreft. Leonidas, koning van Sparta, staat bekend om zijn heldenmoed. Phidias, Athenes grootste beeldhouwer. Athene in het Parthenon, Zeus te Olympia zijn enkele van zijn meesterwerken. etc.

HILARION

Chonan of Meester van de vijfde straal (wetenschap en de stoffelijke geest). Hij werkt eraan de nieuwe tijd tot werkelijkheid te brengen. hij leert ons onze mentale krachten te gebruiken. In vorige levens was hij ge�ncarneerd in Atlantis, waar hij werkte in de tempel van Waarheid. Hij was ook Apostel Paulus en werd in een ander leven door zijn leiding van de ingewijden het Orakel van Delphi in Griekenland gevestigd.

DJWHAL KUHL

Hij wordt vaak beschreven als De Tibetaan, omdat hij en Vywamus de Tibetaanse Stichting begonnen. Djwhal Kuhl is het meest bekend door zijn werk met Alice Bailey, aan wie hij ongelooflijke esoterische informatie doorgaf.

SANAT KUMARA

Santat Kumara is de planetaire Logos, de grootste van de Avatars, de ene grote Inwijder (zoals hij genoemd werd) Hij heeft nooit in een fysiek liehaam geleefd op Aarde, maar is belast met de evolutie van alles en iedereen op Aarde; mineraal, plantaardig, dierlijk of menselijk. Zijn tweelingziel is Vrouwe Venus.

QUAN YIN

Wereld Moeder van genade. Quan Yin werkt met ons om de vrouwelijke energie op de planeet te brengen. Ze werkt o.a. op de zevende straal.

LADY NADA

Vrouwelijke Meester. (Liefdesengel). Zij dient op de zesde straal. Ten tijde van Atlantis was zij priesteres in de Tempel van Liefde.

MARIA

Vrouwelijke Aartsengel van de vijfde straal, Moeder van Jezus. Was vroeger in Atlantis priesteres in de Tempel van Waarheid waar zij geneeskunde onderwees en bestudeerde. Ze was ook Isis in Egypte, waar ze aan ingewijden onderwijs gaf in de mysteriescholen. Koningin der Engelen.

PALAS ATHENE

Palas Athene was een hogepriesteres in Atlantis en hoofd-raadgever in Lemurië

   

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *