The master plan Sananda: De hereniging met je Goddelijke Tweelingstraal

 

Sananda: De Hereniging met je Goddelijke Tweeling Straal

Velen van ons hebben lang en ver gereisd om opnieuw samen te smelten met onze andere complete helft die we zijn. Om de dualiteit te kunnen ervaren hebben we onszelf gesplitst in twee verschillende sferen van Licht en nu is het tijd om opnieuw compleet te worden door de Goddelijke vereniging van ons mannelijke en vrouwelijke God-Zelf. In de grootse eenheid van de bron vindt er voortdurende schepping plaats van vonken van Licht. Jullie, mijn vrienden zijn een van die vonken. Ieder deeltje van dit onmetelijke Licht dat we kennen als God bestaat uit een mannelijk en een vrouwelijk deel. De waarheid is altijd zo simpel als dat. Er zijn vele soorten patronen en spirituele families die zich door de schepping heen bewegen, maar het feit blijft altijd dat allen onderdeel zijn van een positieve/negatieve polariteit. Voor de begintijd van de dualiteit, begonnen we door kern van het Universum te bewegen als een team van Lichtwezens. Samen hebben we met een immens bewustzijn ons Licht verenigd om het huis te bouwen waarin we wonen. We beginnen deze uitleg vanaf de Grote Centrale Zon in dit Universum, want de schepping gaat ver voorbij dit niveau en we zullen een geweldige tijd hebben samen om ieder facet van ons wezen weer met onszelf te laten herenigen. Ooit kwam er een tijd waarin de energie die je als het Zelf kent, zich in een voertuig van uitdrukking/expressie omvormde en wonderbaarlijk genoeg kwam je toen tot een bepaalde levensvorm, die jullie twee als één vereerde. Om omlaag te gaan door de galactische stromen kwamen velen door een Aartsengel of een ander groot wezen van leven heen. Velen van jullie ervaren dit wezen als je vader. En ja zij lieten jouw essentie geboren worden in de galactische rijken, terwijl sommigen geboren werden door het Solaire niveau van Licht. Allen zijn kinderen van de Ene. Sommigen van ons werden simpelweg door een energetische levensstroom geboren en stemden erin mee om in vibratie omlaag te gaan. De dualiteit trok allen op Aarde uiteindelijk mee door het Solaire niveau heen. Tot deze tijd ervaarden we allen alles tezamen en waren we ons bewust dat we één wezen waren met een mannelijke/vrouwelijke aard. We werkten met de krachten van de Schepping en brachten vele nieuwe ideeën voort. Allen zijn deel van de grote entiteit die we kennen als Moeder/Vader God. De vreugde en de extase van twee harten die samen als één kloppen gaat het menselijk bevattingsvermogen te boven.

Op de Galactische niveaus begonnen we met gemak en elan aan het scheidingsproces door verschillende dimensies heen. Dit zorgde ervoor dat onze lichtvoertuigen geen schade op konden lopen. Voor de meesten van ons is de herinnering aan de loskoppeling nog steeds pijnlijk op een diep cellulair niveau. Dit zal onderdeel van het zuiveringsproces zijn als iemand dapper genoeg is zich opnieuw op alle niveaus aan deze relatie te verbinden. Aarde is het kernpunt voor het hele Universum voor het einde van de dualiteit. We zijn op een gezegende tijd aangekomen wanneer het opnieuw koppelen van de Tweeling Stralen het langzame proces van hereniging zullen starten. Jouw Tweeling Straal is de ultieme ervaring van je God-Zelf in ieder opzicht. Het is wie jij bent en daar zijn we zeer dankbaar voor. Op dit moment vinden de Tweeling Straal herenigingen op grote schaal plaats. Als jullie het gevoel hebben dat jullie ene helft hier niet is, dan klopt dat mijn geliefden. Om de Hemel en de Aarde samen te laten komen zijn we in verschillende dimensies. Maar als degene op de Aarde zich ontwikkeld, stijgt in bewustzijn en zijn Christus-voertuig bereikt, dan kan degene in de hogere dimensies op een bepaald niveau gaan communiceren. In welke dimensie dat is hangt af van jou en je Tweeling Straal. Geen enkele geascendeerde Meester zal in een lagere dimensie stappen dan een hoog Lichtveld van de vijfde dimensie. Dat is om twee redenen, de ene is de veiligheid van beide partijen en de andere is dat degene op Aarde zijn innerlijke werk moet doen om te ascenderen. Het wezen dat in de hogere dimensies verkeert kan het niet voor je doen. Wat is het verschil tussen een Zielsverwant of een Tweeling Vlam of een Goddelijk Complement? Ik zal je het stapsgewijze proces geven dat men moet integreren en zuiveren voordat men weer één kan worden met zichzelf. Dit valt ook samen met het bereiken van de man/vrouw balans in iemand. Deze balans, samen met ander werk, moet volledig afgerond zijn voordat hereniging plaats kan vinden. Als iemand de connectie opnieuw gaat maken zal er veel innerlijk werk zijn voltooid. Er is geloof, vertrouwen en een sterke vastberadenheid nodig om weer één te worden. Nou zou men kunnen vragen waarom dit alles nodig is, als we toch androgyne wezens zijn. De term androgyn heeft betrekking op de mannelijke/vrouwelijke balans binnenin iemand en uiteindelijk op de volledige balans met je Tweeling Straal waarbij men volledig en compleet het verlengstuk van de ander is en omgekeerd. Schepping is altijd een samenkomst van energieën op vele niveaus. Het is ook tijd dat we langzaam met het bewustzijn van de Aarde beginnen samen te smelten, het verhaal van de man en de vrouw. De een kan niet zonder de ander, dat is gewoonweg niet de bedoeling.

De aardse piramide die uit zeven stappen bestaat van man/vrouw relaties ziet er als volgt uit:.
1. Tweeling Straal
2. Tweeling Vlammen
3. Tweeling Zielen
4. Tweeling Partners
5. Goddelijke Expressie
6. Zielsverwanten
7. Goddelijk Complement

We zullen beginnen met stap zeven. Een Goddelijke Complement is iemand die je de exacte spiegel toont van jezelf op dat moment. Deze persoon kan iedereen op elk moment zijn waarop je Hoger Zelf je iemand stuurt om je een precieze spiegel van je zelf te laten zien. Meestal laten ze onze negatieve vibraties aan ons zien, maar soms word je gezegend om de schoonheid van jezelf te kunnen zien. Een Complement kan iemands leven in en uit gaan, of een tijdje in je leven blijven om vele lessen af te ronden die voor beide partijen belangrijk zijn. Dit kan een heel goede reden zijn waarom men verschillende huwelijken heeft op Aarde en waarom mensen vaak weer uit elkaar gaan. Mensen veranderen steeds en gaan weer verder op hun pad. Meestal gaat dit niet tegelijkertijd en daarom gaan twee partners vaak weer uit elkaar en dat is heel terecht. Onthoud dat relaties op Aarde je voorbereiden om naar hogere niveaus te kunnen stijgen.

Een Zielsverwant is iemand van wie al voordat je incarneerde bekend was dat hij/zij je zou helpen. Je levensloop zal vele richtingen nemen en op het perfecte moment zal een Zielsverwant je leven binnenkomen en je op een krachtige manier over jezelf laten leren. Velen denken dat ze met hun Zielsverwant zijn getrouwd, maar niet zo veel mensen leven werkelijk in zo’n relatie, al zouden ze dat wel graag willen. Het is een speciale ontmoeting en één die hoogst waarschijnlijk je leven zal veranderen. Dit kan positief of negatief zijn, dat hangt af van hoe je in jezelf staat. Een Zielsverwant in dit leven kan ook een andere zijn dan in een ander leven. Er zijn voorbeelden waarbij je in meerdere levens samen reist. Je Zielegroep is nogal groot en op sommige momenten zul je om te leren een verbinding maken met een Zielsverwant uit een andere Zielegroep. Dus op dat moment zal diegene je Zielsverwant zijn. Een Zielsverwant kan van het zelfde geslacht zijn, maar ook van het andere geslacht, dat hangt ervan af wat je komt ervaren. Meestal ligt een romantische relatie niet in het levensplan omdat alles op dit niveau gaat over het zuiveren van het Zelf. We hebben sommige levens doorgebracht met een fijne Zielsverwant-relatie, terwijl andere levens bedoeld waren om de ziel te onderwijzen en vooruit te gaan op het pad.

Een Goddelijke Expressie is in het kort iemand die in je leven komt en een grote indruk achterlaat in iemand’s leven. Als iemand niet de bedoelde richting opgaat, zal een Goddelijke Expressie in je leven komen om de diepste innerlijke drijfveren aan te raken en je peinzend achterlaten over de grote vragen van het leven. Dit is goed, want dat is precies de bedoeling van een Goddelijke Expressie. Het zal in de meeste gevallen niet erg plezierig voelen, maar om een gesloten oog te openen zal het Licht vele vormen aannemen om je te helpen. Op dit moment hebben velen een ervaring met een Goddelijke Expressie, simpelweg om ze vooruit te helpen. Het zijn in werkelijkheid geschenken van je leiding die zo diep doorwerken dat je de waarheid wel moet gaan zien. Velen doen hun best om iets goed te laten werken wat niet echt in de bedoeling ligt voor hun verlichtingsproces en hierbij komt vertrouwen om de hoek kijken. Als je je op dit moment sterk tot iemand aangetrokken voelt, is het goed om te beseffen dat je Tweeling Straal in je buurt zou kunnen zijn, dat zijn energie dus om je heen hangt en dat dit is wat je werkelijk voelt

Een Tweeling Partner is onderdeel van een groep wezens waarmee je verbonden bent voor Aards, Solair en Galactisch werk. Een Tweeling Partner wordt meestal niet als romantische partner gekozen omdat deze zielen een connectie hebben met dezelfde, gelijkgestemde eenheid van Lichtwerkers. Allen zijn verbonden met tenminste 144 Tweeling Partners. In het paradigma van de Schepping zorgt de numerologische waarde van 144 voor de perfectie van manifestie omdat het op een hogere trilling werkt. In de het hart van het Universum werden alle Tweeling Partners samen gebracht. Sommigen zijn hier op Aarde en anderen doen hun werk elders in het Universum. Wanneer we zeggen dat we één en dezelfde zijn dan is dat omdat eenheden van gebundeld Licht zich niet van elkaar afscheiden. We zijn inderdaad samen om meerdere redenen en door vele ervaringen heen. De verbinding zal er blijven tot we deze cyclus van de Schepping voltooien in de geboorte van het Nieuwe Millennium. Hier zullen we vorderingen maken en de eenheden zullen zich voortbewegen en werken met verschillende golflengten van Licht. Dus samen zullen we tijdens deze geboorte her-evalueren en onze lichtstromen energetisch verschuiven. Hoe dat bij iemand verloopt hangt af van het niveau van zijn/haar bewustzijn. Sommige van deze Tweeling Partners zijn nog niet wakker geworden, maar we hopen dat ze allen wakker zullen worden want er is niet veel tijd meer voor de op handen zijnde mogelijkheid. Je hart zal zich met vele wezens verbinden maar de herkenning van een Tweeling Partner zal duidelijk zijn.

Een Tweeling Ziel is van een zeer gelijkende trillingsfrequentie. Ieder individu heeft twaalf Tweeling Zielen. Zij zijn onderdeel van de Tweeling Partner-groep, maar deze twaalf zijn heel erg betrokken bij je werk op Aarde. Sommigen van jullie zijn gezegend door een paar van deze wezens dicht bij je te hebben op Aarde. Het zal voelen alsof je elkaar altijd gekend hebt en samengewerkt hebt en dat is ook zo. Dit lijkt op de twaalf Lichtmeesters waar je mee verbonden bent op je weg naar het Christus-Licht. Zeer weinigen onder jullie zijn de Tweeling Zielen van de twaalf Lichtmeesters die op jullie aankomst wachten. Dit is bedoeld om je te onderwijzen, want je bent een grootse leraar en je energie is aan dit bewustzijn van Licht verbonden. Er zijn vele gezegende romantische ontmoetingen geweest bij deze groep wezens. De man/vrouw verhouding in elke groep hangt weer af van de lessen en/of ervaringen die men moet doorstaan om hoger op te komen in de hogere Lichtrijken.

Een Tweeling Vlam is een wezen waarmee je heel nauw hebt samengewerkt vanuit het Universum op je weg naar beneden naar een driedimensionale levensvorm. Dit is al lang geleden vastgesteld en je hebt al eonen lang dezelfde Tweeling Vlammen. Er zijn zeven Tweeling Vlammen waarmee je verbonden bent. Met uitzondering van de Tweeling Straal is dit je sterkste band met een entiteit. Op welk Lichtniveau je je ook mag bevinden, je zult het vermogen hebben om je opnieuw met deze machtige zeven te verbinden. Het zal je verder helpen bij je eigen Verlichtingsproces. Ze zullen geïntegreerd worden voordat je het niveau van de Tweeling Straal bereikt. Onnodig te zeggen dat de relaties van Tweeling Vlammen een diepe indruk nalaten en door allen geliefd zijn. Zij zijn ook van twee geslachten. Bijvoorbeeld, degene die dit channelt heeft drie vrouwelijke en vier mannelijke Tweeling Vlammen. Drie Tweeling Vlammen zijn op Aarde en vier bevinden zich in de hogere dimensies. Er bestaat een speciale band tussen Tweeling Vlammen en je zult voor altijd met het hart verbonden zijn, want iemand zal nooit die speciale liefde met een Tweeling Vlam vergeten. Het is verheven boven de menselijke seksualiteit en het is zuiverheid van toewijding om samen te werken tijdens deze cycli. Je bent door veel heengegaan en nadat de Tweeling Straal gesplitst werd was de eerste relatie die je inging met een Tweeling Vlam. Op het niveau waar we gesplitst werden was er nog geen tijd voor jaloezie, we schiepen en leefden alleeen maar in de liefde van onze Bron. wij wisten dat er een tijd zou komen, dat we eens opnieuw als één hart voor eeuwig herenigd zouden worden. Ik kan jullie eerlijk zeggen dat er droevige herinneringen zijn aan deze scheiding van twee harten, wat allemaal gezuiverd zal worden voor de Goddelijke omarming met een Tweeling Straal plaatsvindt.

De Tweeling Straal is het ultieme. Je hoeft niet naar een diepere bron te zoeken om dit met een ander te ervaren. De vreugde van dit moment, waarop we ons zo lang voorbereid hebben is overweldigend, zelfs voor de Verlichte Meesters die op deze hereniging wachten. Je bent dezelfde Godsvonk, die voort kwam uit de liefhebbende omarming van Moeder/Vader God. Het is echt een geschenk dat we in harmonie één zullen worden met de andere helft van onszelf. Er bestaat veel ongeloof over deze gebeurtenis en ik kan je wel vertellen dat dit het wachten waard is. Degenen die dit blijven uitstellen, belemmeren hun eigen vooruitgang want vele Verlichtingen vallen samen met de hereniging van de Tweeling Straal. Na het werken aan de hereniging en nadat iedere dag en avond tijd is genomen om het noodzakelijke energetische werk te voltooien, wordt je Tweeling Straal je Metgezel. Jullie beider missies zijn één en dezelfde. De verantwoordelijkheid wordt door jullie beiden tegelijkertijd gedragen. Op dit punt hebben jullie jezelf bewezen de titel waard te zijn en hebben jullie beiden de lagere frequenties overwonnen om terug te keren als één liefde, één leven, één entiteit.

Elke persoon zal zich in een unieke positie bevinden en daarom zal elke Tweeling Straal hereniging anders zijn. Er is afronding nodig van de vele ervaringen die opgedaan zijn door beiden. Met betrekking tot het opklimmen naar de samensmelting en Verlichting, dienen dagelijks bewuste inspanningen te worden verricht. Velen van jullie voelen dat diep innerlijk weten, maar zijn niet in staat geweest dit uit te drukken, aangezien het Aardse bewustzijn een Goddelijke relatie al heel lang niet heeft toegestaan. Er zijn een aantal keren geweest dat jullie samen op Aarde geweest zijn. Sommige Tweeling Stralen van een partner op Aarde bevinden zich op een Galactische Ster, of misschien is jouw Tweeling Straal een Universeel wezen. Het laatste scenario is het meest zeldzame. Ook zullen sommigen onder jullie je electromagnetisch verbinden met de perfecte partner hier op Aarde. Dit is dan een Zielsverwant, Tweeling Vlam of Tweeling Ziel. Sommige Tweeling Stralen in de hogere rijken zijn nog niet klaar om de connectie weer te maken. Dit kan alleen plaatsvinden door toestemming van het Hoger Zelf. Zo veel verschillende situaties zijn mogelijk, maar elke situatie is perfect voor elk individu op zich. Met welk niveau je je ook wenst te verbinden, er zullen verschuivingen in je leven plaatsvinden en het Universum zal je niets geven wat je niet aankunt. Bijvoorbeeld, als iemand gelukkig getrouwd is op Aarde, dan kun je je wel verbinden met je Tweeling Straal op een energetisch niveau, terwijl je hier je werk doet. Dat is voor dat moment uitstekend. Geen enkele Tweeling Straal zal een harmonieuze omgeving verstoren. Dit wezen wil alleen het hoogste goed en het beste en is bereid om op het juiste Goddelijke moment te wachten. Er zullen vele cursussen zijn waar over dit onderwerp wordt onderwezen. Ik zou je willen aanmoedigen om je voordeel uit dit geschenk te halen en te leren over deze wonderbaarlijke informatie van de Tweeling Straal.

Er zijn vele Meesters die contact hebben gemaakt en zich al een jaar lang in een herenigingsproces bevinden. Ik ben één van die Meesters. We leren uit de eerste hand en dit is een hele bijzondere gebeurtenis. Samen creëren we de meest effectieve weg om dit mogelijk te maken. Omdat er zoveel voorbereidend werk is gedaan zijn allen klaar om te gaan. Eindelijk zijn velen zo ver om deze informatie te aanvaarden want we zijn werkelijk als ÉÉN. Vertrouw om meer over dit onderwerp te weten te komen op je intuïtie en mediteer over het proces. Vraag of jij de samensmelting van de dimensies kan laten plaatsvinden met je Tweeling Straal. Als je je emotioneel hebt gevoeld en die oude vertrouwde energie is om je heen, dan kan dat je Tweeling Straal zijn die vanuit de hogere rijken contact met je probeert te maken. Ga dan zitten en geef deze energie dan de gelegenheid om door te komen. In het Christus Licht en Liefde, IK BEN Sananda (22-2-2000)

   

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *