De moeilijkheden die velen nu ervaren

  Velen hebben het gevoel dat met sommige keuzes, grote dingen, niemand je kan
helpen, je er alleen voor staat. Jij bent degene die nu moet luisteren naar je innerlijke
stem omdat dat de enige weg is. Zoals al eerder te lezen was hebben de
Lichtwerelden ook aangegeven dat je nu op jezelf en je eigen hart wordt
teruggeworpen omdat voor iedereen geldt dat de ware antwoorden niet buiten je
maar in jezelf te vinden zijn. Als je wérkelijk op je eigen hart kunt vertrouwen zul je
juist weer meer hulp uit de lichtwerelden etc. ontvangen. Maar eerst moet het in
eigen kracht geloven en keuzes vanuit het eigen hart maken sterk genoeg zijn. Allemaal
echt in onze eigen kracht gaan staan.
Mensen ervaren nu problemen met keelgebied, nek en schouders, omdat onbewuste
gevoelens uit het tweede chakra geuit willen worden. Velen krijgen het daarnaast
steeds drukker en drukker, hebben gevoelens van ‘Wanneer houdt het nou op?’.
Ook zijn de slaappatronen van veel mensen ineens veranderd. Velen hebben heel
veel slaap nodig en gaan vroeger naar bed dan ooit, volg je gevoel hierin! Anderen slapen
onrustiger en veel minder juist.

Moeilijke Tijd
Het is nu een moeilijke tijd voor velen omdat nu de diepste troep aan de oppervlakte
komt. De echt donkere stukken die nu ook het licht willen zien. Het kan heel
onaangenaam zijn nu en velen merken op dat dingen op “ontploffen” staan. De
conflicten rijzen de pan uit, dichtbij en wereldwijd. Onze gevoelens zijn nu sterker
aanwezig dan eerder en daarom kun je ook niet meer verhullen dat je het ergens niet
mee eens bent, of als iets niet goed loopt voor je gevoel, dan kun je dat niet meer
ontkennen. Het IS er heel duidelijk en je moet er wel iets mee.
De gevoelslagen van Moeder Aarde zijn zich nu ook aan het openen en daardoor
komen er ook bij haar oude opgeslagen gevoelens vrij. Hierdoor is er nu veel
disharmonie in onszelf en om ons heen. Je kunt bijvoorbeeld voelen dat er dingen
broeien (bijv. in relaties, bedrijven en natuurlijk tussen landen etc.). Of het gevoel
hebben dat er iets broeit, maar je kunt er nog niet altijd je vinger precies op leggen.
Alles waar energieën op zitten die niet helemaal zuiver zijn, zal op de één of andere
manier scheuren gaan vertonen. Dat zul je merken doordat dingen op dat gebied
ineens niet meer goed lopen.
Ook bij Lichtwerkers onderling zie je nu veel disharmonie. Omdat Lichtwerkers
vaak gevoelig zijn en dingen snel oppikken, krijg je hierdoor over en weer verwijten en
kritiek (veroordeling). Je ziet dat veel gebeuren in Nederland nu. Mensen
constateren dingen en willen hun eigen mening aan anderen daarover meedelen en raken zo
gemakkelijk verstrikt in ego-spelletjes, zonder dat ze dat werkelijk van zichzelf
kunnen zien. Het gebeurt vaak dat mensen anderen bekritiseren dat ze ego stukken
vertonen, terwijl degene die oordeelt het zelfde dus doet. Of je hoort dat de ene
lichtweg/manier beter is dan die andere, of die en die heeft nog donkere stukken.
Het verspreiden van negatieve informatie over anderen, ook al denk je het echt zeker te
weten, is zo schadelijk voor die ander en jezelf. Het is een oude manier van het
voeden van het ego-bewustzijn. Het is jammer dat veel volwassen mensen, die over
zoveel Goddelijke informatie beschikken zelf in die valkuil stappen

  Het is iets anders als je probeert een ander werkelijk vanuit liefde en respect en
gelijkheid probeert te helpen oude stukken los te laten, wetend dat die stukken waar
je naar kijkt bij de ander, ook in jezelf zitten. Maar meestal zit er een ondertoon in
met een beschuldigende vinger, van ‘ik weet het beter’, gebracht onder een laag licht
en liefde. Maar mensen, Lichtwerkers, besef dat iedereen ALLES is. Donker én
Licht, goed en slecht. Ook jijzelf. We moeten het donker niet bestrijden, en zeker
elkaar niet, want dan voed je het, houd je het in stand. Als je iets anders wilt zien,
probeer dan niet te vechten tegen het donker, maar breng er simpelweg het licht in.
Niemand is beter of slechter. Verander de wereld, maar begin bij jezelf. Als je je
ergens aan ergert, kijk dan eens heel diep in jezelf om te zien hoe dat stuk nog in
jezelf aanwezig is. En maak verbinding met je Goddelijk Zelf, zorg dat je zo zuiver
mogelijk kunt kijken, open je hart en zie hoe je de ander écht in liefde en kunt helpen iets in te
zien. Of vraag, zonder ego-belangen, maar met en vanuit mededogen en liefde, of de
ander er zelf eens vanuit zijn Hoger Weten naar wil kijken. Onvoorwaardelijke liefde
voor alles en iedereen, daar gaat het om, ook voor je eigen stukjes (in feite is dat
hetzelfde, ik ben jij en jij bent mij).
Al deze onderlinge perikelen lijken voor ons zo negatief en zo voelen we het ook,
maar in werkelijkheid zijn dit geschenken, want hierdoor krijgen we grote
KANSEN om onze oude manieren/patronen te doorbreken. Als we dat goed doen, creëren we
vrede en zo zetten we de toon voor Wereldvrede.
Juist nu komen, ook bij diegenen die al zó veel opgeruimd hebben en zo zuiver zijn,
er nog (soms grote) schaduwstukken naar voren. Erken dit en bezie dit in liefde.
Weet dat we nu állemaal onze ego-patronen en conditioneringen aan het opruimen zijn.
Help elkaar en besef dat Licht zonder Duister niet zichtbaar is. Dat is het doel van het
leven op de planeet Aarde tenslotte. Het diepste donker kunnen ervaren om uiteindelijk
alles onvoorwaardelijk lief te kunnen hebben en uit te stijgen boven leuk en niet leuk,
goed en slecht om dus ons werkelijke zelf, het ZIJN, te kunnen laten doordringen in
ons hele wezen. Het doel nu is je volledig te OPENEN voor de WAARHEID.
Daarmee de illusie werkelijk en volledig te doorzien, zodat je Alles kunt liefhebben.
Je hart zal volledig open kunnen gaan als je je concentreert op wat werkelijk is. Dat is
het Niets en ook het Alles. Dan lossen je schaduwstukken als vanzelf op in het licht
van de Waarheid. Zo kun je de wereld laten zien wie je Werkelijk bent, een wezen
dat WEET. Een (al)wetende. CONCENTREER JE OP DAT WAT ONVERANDERLIJK IS. Want als je je daarop concentreert en beseft dat je DAT bent, dan kun je je onthechten
van alle pijn en verandering die voortdurend plaatsvindt in de wereld van
afgescheidenheid/illusie/ego. Dan zul je dus niet meer zo opgaan in pijn en verdriet en
conflicten en zullen die verminderen. Omdat dat niet meer zo van belang is. Je BENT
immers en je WEET. Je doorziet.
Want waar je je focus legt, bepaald welke waarheid/realiteit je ervaart. Doorzie de
valkuilen van de illusie/ego en concentreer je op dat wat onveranderlijk is.

De Kinderen die gekomen zijn voor deze Nieuwe Tijd zullen het ons leren. Zij weten
het, zij zullen het je zonder ego-belangen kunnen zeggen. Geloof, weet, vertrouw.
Herinner je de waarheid. Als het je niet lukt om je afstemming goed te houden, richt
je dan eens op het bewustzijn van deze Kinderen en kijk eens door hun ogen naar de
‘werkelijkheid’. Zij dragen dat onschuldige licht wat ook ergens nog in onszelf
aanwezig is. Puurheid. Weten. Onvoorwaardelijke Liefde. Goddelijk Weten.

Verder zullen wij zo veel mogelijk proberen te helpen om dit proces te
ondersteunen via onze artikelen en tips etc. Jij moet het doen, maar we kunnen ervoor
zorgen dat we ons verbonden weten en zo kunnen we het samen, zelf, doen.

 

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *