Monadelicht

  Je monadelicht gaat ver voorbij je Hoger Zelf en ziel. Het is het directe licht ingedaald in jou dat van God is. Je mag het ook de Universele Liefde noemen.

1) Als dit licht ingedaald is in je basischakra ervaar je een oerveiligheid en vertrouwen in je leven (wat er ook gebeurt) en heb je een goede gezondheid en weerstand. Als je dat zou willen beoefenen kun je als een yogi je lichaamsfuncties beheersen. Je geeft je over aan datgene wat op je pad komt en kunt overal onvoorwaardelijk gelukkig zijn.
Energieonttrekking of energietoestroming van je aura zul je opmerken. Op dezelfde manier word je je ook bewust van een “aanwezigheid”in je omgeving of van vreemde (aard-)straling.

2) Als het licht ingedaald is in je tweede chakra ben je van binnen en van buiten dezelfde. Nergens zul je een rol spelen, nergens zul je anders zijn dan je echt bent. Je gedraagt je vrij. Je kunt intense vreugde beleven, je ziet, weet en voelt de warmte , de liefde om je heen. Je kent extase. Je weet hoe bewust of onbewust de ander is, waar hij staat op zijn pad. Hoe hij ook functioneert, je weet dat het goed is. Je respecteert en hebt lief. Het geeft niet hoe de ander is. Je bent trouw aan jezelf, hebt jezelf lief. Je laat niet over je heen lopen. Je kent wel pijn, verdriet, enz., maar je wordt het niet. Je identificeert je er niet mee. Steeds ben je een getuige van jezelf, van al je gevoelens, er is niets meer onbewust. Je heldervoelenheid heeft zich ontwikkelt. Soms kun je genezen.

3) Het ingedaalde licht in je zonnevlecht doet heel je persoonlijkheid veranderen. Wat eerder belangrijk leek is het nu niet meer. Je hebt rust. Innerlijk rust en vrede. Je ego heeft zich opgelost. Je ikje is geheel tevreden en hoeft niets meer. Je “�kje”is opgegaan in je Hoger Zelf. Je draagt vanzelfsprekend bij aan het welzijn van anderen. Je voelt je niet belangrijk meer want je bent al alles. Vele dingen zijn je duidelijk geworden. Ook over het grote pad dat je gaat. Je hebt het gevoel dat je alles al eens meegemaakt hebt. Innerlijk hoor je steeds wat de beste weg is om te bewandelen voor het hoogste doel en goed voor jou en de anderen. Persoonlijke denk- en handelwijze, persoonlijke belangen, het speelt geen rol meer. Je ziet jezelf op het toneel van het leven en vele van je andere levens. Je denken en streven is tot rust gekomen. Je onthecht.

4) Je hartchakra is zo liefdevol voorzichtig met anderen. Draagt de hele wereld in zich. Houdt van alles en weet dat het goed. Je voelt geen behoefte om in te grijpen. Behalve als je weet dat het de hogere bedoeling is. Je kunt mensen en situaties zo laten zoals ze zijn. Er is slecht overlopende Liefde en begrip. Je voelt je verbonden met alles. Met de natuur, mensen, kosmos. Je voelt jezelf deel uitmaken van het Al. Daarom zul je altijd gelukkig zijn, zelfs als je verdriet hebt. Je bent nooit meer “al”-leen 5) De keelchakra spreekt niet zoveel meer. Je bent een Wijze geworden. Wat je zegt is de absolute waarheid. Je bent nergens meer bang voor. Je bewustzijn is groot. Je bent zo krachtig. Je kracht en liefde be�nvloeden vele mensen. Je bent een leider geworden. Mensen zoeken je op omdat ze mee willen groeien in jouw bewustzijn. Je bent bevrijd van karma en maakt je nergens meer zorgen om. Je hoeft niets meer te “zijn” of je ergens voor in te zetten, je bent totaal vrij. Je bent een kosmisch mens geworden.

6) Je voorhoofdchakra neemt alle andere dimensies en sferen waar. Je kunt deel uitmaken van het bewustzijn van vele lichtmeesters, engelen en gidsen. Geestelijke en astrale werelden zijn niet meer afgeschermd. Je bepaald zelf met welke energie en lichtsfeer je je wilt verbinden. Je werkt ermee samen. Er zijn geen sluiers meer. Je kunt uittreden, reizen in de vele verschillende sferen. Zelf het moment van je dood kiezen.(eruit gaan) Je kijkt met zulke tedere ogen naar de aarde en de mensheid. Je leeft in het oneindige Plan en het Universele veld van Liefde. Je bent niet meer van de aarde, wel op de aarde.

7) Het indalend Monade licht in je kruinchakra doet je de oneindigheid van de vele scheppingen zien. Je wordt zelf een medeschepper en realiseert werkelijkheden. Je ziet hoe ieder zijn eigen werkelijkheid cre�ert. Je bent een Magi�r gewordenen en kunt grote energieveranderingen bewerkstelligen.

Het bovenstaande put ik uit mijn eigen ontwikkeling en ervaringen en is dus nog lang niet volledig omdat ik dat ook nog niet ben. De chakra’s zijn vaak niet alle gelijk geopend in de ontwikkeling. Bijvoorbeeld: Als de hartchakra op dit niveau nog niet mee doet, zal de voorhoofdchakra en het heiligbeenchakra ook anders reageren dan hierboven beschreven. Nog een voorbeeld van samenwerking: Voor healings-energie moeten hart en keelchakra samen ook ver genoeg open zijn. Zonder aarding, zonder daadkracht, zonder een volledig gekend en geheeld innerlijk kind en zonder het volledig toestaan en beheersen van al je gevoelens en emoties, kan het Monadelicht nooit volledige verlichting brengen. Als je je hecht of juist vlucht voor relatieproblemen, geld, verantwoordelijkheid, werk, hulp, enz. kan je monadelicht niet volledig indalen.  

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *