Nieuwe-tijdskinderen

 

Wat zijn nieuwetijdskinderen?

Nieuwetijds kinderen zijn kinderen die bijzonder gevoelig zijn en soms ook de onzichtbare wereld waarnemen. Zij hebben doorvoor erkenning en begeleiding nodig, zodat er zomin mogelijk gedrags- aanpassingsproblemen en verdriet ontstaan. Vaak hebben ouders zelf nooit te maken gehad met een dergelijke gevoeligheid en waarnemingsvermogen en zij weten daardoor niet altijd wat hun kind ervaart.
Voor de begeleiding van hun kinderen, kan het verwerven van meer kennis hierover al veel bijdragen.
Gedragskenmerken die wij in onze praktijk tegenkomen:

 • veel huilen als baby
 • soms dromerig, concentratieproblemen
 • gevoelig zijn voor sferen, stemming, spanning
 • emotioneel reageren op omgeving en/of voedingsintolerantie
 • geen vlees willen eten, koemelk niet verdragen
 • huidproblemen, astma
  soms dyslexie
 • sterk intu�tief, soms paranormale vermogens, stemmen
  rechtvaardig, origineel, bijzonder

Veel jonge kinderen en baby’s met deze kenmerken zijn sterrenkinderen. Zij komen uit hogere lichtsferen en zijn geboren met een speciaal doel. Zij hebben een persoonlijke taak om mensen, dieren of planten en de Moeder Aarde in het nieuwe millennium te helpen. Nu zij in een aards lichaam zijn voelen zij zich soms verdrietig, eenzaam zonder alle geestelijke lichtwezens om zich heen en ook beperkt. Zij kunnen zich daardoor soms intens verlaten voelen. Omdat zij niet kunnen uitleggen dat zij de eenheid van universele liefde en licht missen, kunnen ze veel huilen.
Zij zien en horen vaak veel meer dan wij denken. Ze doen zo veel gevoelsindrukken op dat ze deze niet altijd goed kunnen verwerken.
Daardoor kan boosheid en onaangepast gedrag ontstaan. Bepaalde kwaliteiten en ook hun zieledoel op aarde, kunnen pas werkelijk naar voren komen als er hiervoor, op tijd, goede begeleiding is.

Veel nieuwetijdskinderen reageren ook direct met hun gedrag op kosmische, atmosferische en magnetische veldverstoringen. Ze lijken dan chaotisch en onevenwichtig. Door het dragen van bepaalde stenen of het gebruiken van Bach-bloesemremedies zullen ze hiervoor minder kwetsbaar zijn en kunnen ze in het algemeen ook beter omgaan met het �oppikken’ van teveel signalen en stemmingen. Zo zal geleidelijk aan het leven in deze aardse realiteit minder zwaar lijken en kunnen ze op de eerste plaats gewoon kind zijn. Daarnaast is het goed als er erkenning is voor hun eventuele spiritualiteit, hun paranormale waarneming en hun anders zijn, zonder dat hier de nadruk op komt te liggen.
Als er reeds vroeg wordt begonnen met begeleiding en eventuele helderziende waarnemingen, zullen ouders veel sneller bij kunnen sturen vanuit begrip over wat er in het onder- en bovenbewuste van het kind leeft.

Verdere klachten

Op de leeftijd van 5 tot 12 jaar komen we ook problemen tegen als angstig zijn, bedplassen, concentratie-moeilijkheden, dingen �zien’, stemmen horen, groot houden en veel ruzie tegen.

Onderwijs

Ook in het onderwijs is er helaas nog te weinig inzicht in de ervaringswereld van het nieuwetijdskind.
Zo merkte een schooljuffrouw dat haar klasje veel harmonieuzer gedrag vertoonde als ze bepaalde natuurlijke oli�n brandde in het lokaal. En steeds wanneer er onrust was geweest en zij een bepaalde Bach-bloesem remedie in het lokaal vernevelde (in een plantenspuit), keerde veel sneller dan voorheen, de rust weer terug. Een kindje mocht altijd een grote labradoriet steen op haar tafeltje hebben staan. Daardoor had ze veel minder last van gevoelens en stemmingen van de andere kinderen.

Artikel uit Regenboog Lichtwerkers september:

ADD/ADHD-kinderen

Als een kind verandert, moeilijk en lastig wordt, gedrags- of concentratieproblemen krijgt, is er soms sprake van een Attention Deficit Disorder/Attention Deficit Hyperactive Disorder. Of te wel ADD/ADHD. Soms gaan alle schoolresultaten achteruit, soms alleen specifieke vakken. Geregeld krijgen we in onze praktijk foto’s waarop we invoelen en helderzien en aan kinderen en ouders advies uitbrengen over hetgeen we tegenkomen. Bijna altijd zien we een oorzaak in het innerlijk van het kind. Dit kan gaan van vorige levensinvloeden tot zich ongelukkig voelen over een situatie of niet goed in de aarding zitten. Enz., enz. Maar ook kunnen fysieke factoren een oorzaak hebben, zoals een tekort aan een bepaald sporenelement of mineraal. Dat het kind deze niet voldoende opneemt heeft mede een spirituele oorzaak waar ook naar gekeken dient te worden. Maar tekorten aan belangrijke vitamine, mineralen en sporenelementen laten bij kinderen kenmerken zien als impulsiviteit, hyperactiviteit, slechte reactietijd, hun aandacht niet bij hun werk kunnen houden, slecht slapen, enz.

Voedsel

We weten dat het meeste voedsel tegenwoordig groeit op grond dat met chemicali�n bewerkt is en deze resten zitten in ons voedsel. Daarnaast eten heel wat kinderen “snelvoedsel” met conserveermiddelen en andere additieven. Tel het patatje met frisdrank hierbij op, de kleurstoffen en snoepjes en niet meer steeds voldoende fysiek in beweging zijn. Als daarbij dan een geestelijke oorzaak komt waardoor het kind niet meer lekker gaat, is er niets meer aan reserve in het systeem dat dit kind lichamelijk, emotioneel en geestelijk kracht kan blijven geven.

De wetenschap kent ook nog niet alle antwoorden. Waarschijnlijk hebben bepaalde mineralen het vermogen om de zenuwimpulsen te helpen om de juiste delen van de hersenen en het lichaam beter te bereiken. Een bepaald synoptisch niveau in de zenuwuiteinden kan een verandering in de chemische huishouding en daarmee in de hersen-stofwisseling en huishouding bewerkstelligen. In elk geval is het opmerkelijk dat negatieve kenmerken gereduceerd kunnen worden door voedingssupplementen. Maar normaal gesproken moet het lichaam zelf in staat zijn de mineralenhuis-houding redelijk te houden.
Daarom is het vaak ook goed om naar de innerlijke wereld van het kind te kijken.

Bachmiddel

Soms kun je al veel meer concentratie en kalmte laten ontstaan door het innemen van de juiste Bach-bloesem-remedie. Dergelijke middelen werken vooral op de psyche en het gevoelsleven in. Als dat weer ok� is kan het lichaam weer alle daaraan gebruikte energie terugkrijgen. Als ouders is het ook belangrijk te weten dat deze kinderen extra gevoelig kunnen reageren op synthetische kleding, op veel elektra apparatuur, bij het bed en op negatieve aardstralen. Eigenlijk mede omdat ze niet meer voldoende weerstand hebben. Zet daarom voor de juiste ionenhuishouding in huis zo vaak mogelijk een raam of deur even open en brandt zuivere etherische olie. Voor rust denk je aan lavendel-, sandel- of dennenolie. Voor concentratie aan citroenolie. Vaak helpt het dragen van een fluorietsteen tje ook heel goed.

Onze conclusie luidt dan ook om therapie of begeleiding zowel vanuit de lichamelijke invalshoek (b.v. mineralentabletjes) als ook vanuit de geestelijke invalshoek te starten. (b.v. healing, reading of Bachbloesem remedie)

Voorbeeld nieuwetijdskind:

Marieke een gevoelig meisje van tien jaar heeft een zeer open en liefdevol hartchakra. Ze is zeer sociaal en terwijl de andere kinderen op school vooral met hun eigen �ikje’ bezig zijn, zorgt Marieke ervoor dat iedereen het naar de zin heeft. Toch wordt ze juist door haar liefdevol gedrag, het mikpunt van pesterijen en komt ze in een isolement. Ze wordt ongelukkig en uit dit thuis in heftige woede-uitbarstingen.

Door helderziende waarneming, werd duidelijk dat de woede-uitbarstingen slechts een uiting waren van haar innerlijke pijn, alsmede van een karmische last uit een eerder leven.
In overleg met de ouders werd besloten Marieke op een afgesproken dag, op afstand te behandelen. Na afloop van de fotohealing werd aan Marieke’s moeder uitgelegd wat er tijdens de fotobehandeling gedaan kon worden en waar de vader en moeder zelf, op zouden kunnen letten. Ook werd er een geneeskrachtige steen geadviseerd. Toen Marieke’s moeder na twee maanden weer belde, kon ze vertellen dat ze een ander kind hadden gekregen, dat er weer meer rust in huis was gekomen en dat het na een gesprek op school, het ook daar steeds beter ging.
Na 3 maanden was Marieke veel weerbaarder geworden en verdwenen ook de problemen met haar huid.

Nog meer mogelijkheden

– Een persoonlijk steentje aan een lint boven het wiegje of bedje welke harmonie voor het kindje uitstraalt.
– Persoonlijk samengestelde, natuurlijke massageolie voor moeder en kind welke een positieve invloed heeft op lichaam en ziel.
– Bach Remedie ( helpt psychisch en emotioneel te ondersteunen )

Nieuwe tijds kind reading:

Voor nog meer inzichten in je kind kun je ook een reading laten doen, op deze manier krijg je een rode draad bij de opvoeding.

Artikel uit Regenbooglichtwerkers juli:

Nieuwetijdskinderen

Geregeld worden we in onze praktijk gebeld door ouders die iets willen weten over hun kindje dat misschien ook een nieuwetijdskind is. Heel vaak horen we van de ouders als de kinderen zo tussen de 3 en 12 jaar zijn. Ze beschrijven dan problemen als angst en onaangepast gedrag, soms onhandelbaar. Voor het kind geen gemakkelijke schooltijd, enz.

Advies

Wij raden dan meestal een fotoreading aan. Helderziende en heldervoelende waarnemingen waarbij we als het ware in het gevoel, de ziel en de geest van het kindje lezen en met zijn zintuigen kijken naar de omgeving. Hoe het kindje zijn wereld ervaart en voelt spreken we allemaal in op een cassettebandje voor de ouders, zodat ze kunnen begrijpen wat het kindje werkelijk meemaakt. Door dit begrijpen kunnen ze nog beter met hun kindje omgaan en soms ook zaken duidelijk maken op school. Wij en de ouders vinden het prachtig als ook de school open staat voor een begeleidende aanpak vanuit nieuwe gegevens op readingsniveau verkregen. Natuurlijk zijn we er nog niet als de ouders het innerlijk gevoelsleven beter kennen van hun kind.

Op readingsniveau wordt er daarom gekeken naar wat de beste aanpak van elke afzonderlijke ouder kan zijn. Helder horend en helder voelend vragen wij aan het geestelijk “inwezen”van het kindje waarom het bij deze vader en moeder is geboren. Wat heeft het speciaal van hen nodig? Kennen zij elkaar uit een vorig leven? En wat kunnen de ouders van het kindje leren? Wat komt de persoonlijkheid van het kindje leren in dit leven en met welk doel komt de ziel? Waar zal het tegen aanlopen? Hoe kunnen de ouders leed en onbegrip helpen voorkomen, enz. Een dergelijk cassettebandje duurt ongeveer een uur en geeft een liefdevolle, helende rode draad voor geluk en opvoeding en is ook altijd zeer herkenbaar. Daarnaast worden er vaak middelen geadviseerd zoals een aurabeschermende steen in het bedje, een aardend steentje of een geborgenheid gevend steentje op het hartchakra, aan het hemdje gespeld te dragen, enz.

Voor nieuwetijdskinderen is geen eensluidende aanpak of therapie mogelijk. We hebben nu alweer heel veel readingen en begeleidingen de afgelopen jaren achter de rug, maar we zien toch steeds dat elk kind en situatie net weer even anders is. Daarom is helder kunnen zien ook zo belangrijk. Niet alleen gewoon helderziende waarnemingen, maar men moet door alle auralagen heen kunnen kijken. Dus zowel in de emotionele-, psychische- en in de karmische lagen die met verleden levens te maken hebben. Daarom moet de reader al deze niveau’s in zichzelf kennen en ontwikkeld hebben. Dit maakt ook dat lang niet elke alternatieve begeleiding en goed geschoolde therapeutische aanpak werkt als men niet op het bewustzijnsniveau van het kind kan waarnemen omdat dit te hoog is.

Van nieuwetijdskinderen wordt gezegd dat zij zonder karma geboren zijn. Misschien wel lange tijd niet meer of zelfs nooit op de aarde hebben geleefd en dat ze voor deze Aquariustijd zijn geboren om de mensheid en de aarde te helpen verlichten. Deze kinderen kunnen dan niet “meedoen” met emotionele en sociale patronen en gedragingen omdat ze deze manieren van gevoelsbelevenis en gedragsregels in de hogere lichtsferen nooit meer nodig hadden. Van deze kinderen wordt ook gezegd dat ze geboren zijn met vele gaven en een hoog bewustzijn hebben. En dat ze een zeer hoge vorm van liefde kennen, welke in lichtsferen op een totaal onbaatzuchtige manier gebruikt kon worden omdat niemand elkaar nog pijn zou doen. Het is dan natuurlijk te begrijpen dat ze het hier op aarde nu zo moeilijk hebben om op de lagere trillingen goed te functioneren. Ook zij begrijpen na hun geboorte hun omgeving vaak niet goed.

Verschil tussen Nieuwetijdskinderen en ADHD kinderen

Wat wij nu zien in onze praktijk is dat alle kinderen met ongeveer dezelfde gedragskenmerken bestempeld worden als nieuwetijdskinderen. Maar zo precies is dit helemaal niet te duiden is ons opgevallen. Vele kinderen hebben een deel van de kenmerken. Daarbij zien we dan op readingsniveau dat ze geboren zijn met een prachtig zieledoel om te komen helpen op aarde in deze overgangstijd. En dat ze verschillende paranormale gevoeligheden en kenmerken hebben. Soms zijn ze ook hoogbegaafd. Maar meestal werken ze toch nog wel het een en ander uit. Komen ze hier dus niet zonder karma, zoals zo vaak wordt beweerd. En moet er mede gekeken worden naar wat er nu uitwerkt wordt vanuit een verleden leven omdat dit nog meer verstoringen met zich meebrengt. Deze kinderen hebben zowel een hoger doel en speciale gaven, maar komen tevens naar de aarde om voor hen zelf nog het een en ander af te ronden. Dit is een groep die de laatste 3 jaar enorm toeneemt en daarvoor maar sporadisch voorkwam. Daarnaast zijn er, nu nog net zoveel als vroeger de MBD kinderen ( Minimal brain disfunctie) wat we tegenwoordig ook wel de ADHD kinderen noemen.

Bij deze kinderen functioneert de middenhersenstam, het centraal computergedeelte, voor de samenwerking tussen de linker-en rechterhersenhelft, niet helemaal goed, waardoor deze kinderen moeilijker mee kunnen komen, zich niet lang kunnen concentreren, moeilijker leren, enz en mede door dit anders zijn, ontstaan dan ook weer gevoels- en gedragsproblemen. Maar ook onder deze kinderen die nu geboren worden zien we een toename van de paranormale gaven. De “symptomen” zijn dus nagenoeg gelijk met nieuwetijdskinderen, maar het zijn geen nieuwetijdskinderen. Ze komen niet met een speciale opdracht voor de aarde. Ook voor deze kinderen is een reading op cassettebandje het allerbeste om inzicht te krijgen. En is de verdere begeleiding en aanpak deels overeenkomstig. Zo kunnen er hele mooie veranderingen ten goede ontstaan in het gedrag door bijvoorbeeld fotohealingen op afstand. Dit geldt zowel voor ADHD kinderen als voor nieuwetijdskinderen.
( Vaak is er aan een betere hersenhelftsamenwerking nog best wel wat te doen)

Verder komen we soms ook kinderen tegen die met hun hoger bewustzijn verbonden zijn met andere nieuwetijdskinderen die dezelfde zieletrilling en doelen hebben. In hun hoger bewustzijn delen ze samen ervaringen wat op de persoonlijkheid ongemerkt toch een heftige of krachtige invloed kan hebben. En ook komt het nu voor dat er meerdere nieuwetijdskinderen in dezelfde familie of hetzelfde gezin geboren worden. Vele van deze kinderen ondersteunen elkaar. Geregeld zien we ook bij ��n van de ouders een heel mooie, lichte trilling in de aura, welke getuigt van een oorspronkelijk hoge zieletrilling.

 

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *