Hogere Hierarchie en stralen

  Net als op aarde bij de Lichtwerkers gebeurt als zij zich steeds verder ontwikkelen en dat veranderingen meebrengt in werk, relatie en woonomgeving, zo gebeurt dat ook met de Ascended Masters in de sferen. Ook daar is een Hi�rarchie. Een opbouw systeem in taken, zoals ook een regering heeft. Alleen in deze verlichte sferen kent men er geen eigenbelang, alleen maar samenwerking voor het goede doel.

Aan het hoofd van ons zonnestelsel staat de Solaire Logos, die het bewustzijn omvat en leiding geeft aan de hele evolutie van onze zon, de aarde en al de andere planeten en hun manen. De vrouwelijke en mannelijke energie van deze Logos zijn Helios en Vesta.

Dan is er de Planetaire Logos, die het bewustzijn van de aarde omvat en onze evolutie leidt. Tot voor kort heeft Sanat Kumara deze taak vele eonen vervult, maar de Boedha Gautama is nu ingewerkt voor deze functie.

Daaronder kennen we de zeven stralen. Op iedere straal werken meerdere meesters en is er ook een aartsengel aan verbonden. De eerste 3 stralen zijn het meest belangrijk. De derde straal bevat de 4de t/m de 7de straal. Het hoofd van de derde straal is Maha Chohan. (Meester der Meesters)

1ste straal: blauw:

keelchakra De 1ste straal breekt oude zaken af en geeft impuls en energie�n voor een nieuw niveau. Dit zijn zeer intense energie�n en de Meesters die op deze straal werken zijn daarom speciaal gekozen voor hun taak. Zij be�nvloeden ook wereldleiders en bereiden ook weer nieuwe wereldstructuren en leiders voor. Zij helpen en kennen Gods Plan en kunnen gebruik maken van de Goddelijke Wil en Kracht.

De titel van dit departement is Manu. De zittende Manu is Allah Gobi. De Meester (Chohan) van de 1ste straal is El Morya. Ook Djwahl Kuhl helpt via deze straal. Aartsengel Michael met lady Faith brengen kracht, doorzettingsvermogen, leiding, gaan staan voor de dingen, moed, brede visie en bescherming via deze straal. Nederig zijn en toch sterk.

2de straal:

goud: kruinchakra De meesters die op deze straal werken zijn de grote spirituele leraren voor de aarde. Zij helpen de individuele mens verlicht en bevrijd te maken en zij gebruiken hiervoor Goddelijke Liefde en Wijsheid.

De titel van het hoofd van deze straal is Christus. De huidige Christus is Maitreya. Meester van de 2de straal is Kuthumi, ook wel de wereldleraar genoemd. Ook de Hr. Sananda geeft via deze straal, leiding aan het totale ascensionproces. Ook Djwahl Kuhl en Lanto helpen bij het individuele en totale verlichtingsproces door het Christusbewustzijn. De aartsengel is Jophi�l en Christine. Allen helpen bij kalm worden, onzelfzuchtig, delen van kennis, trouw, afstand doen van persoonlijke opvattingen ten gunste van Goddelijke Opvatting.

3de straal:

rose: hartchakra Hier gaat het om het Goddelijke Idee van wetten en beschaving. Elke nieuwe vorm van beschaving valt onder deze straal. Het is de actieve manifestatie van de intelligentie van Goddelijke Liefde. In het omgaan met mensen op aarde kennen de Grote Meesters van deze straal veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen, zodat ze een praktische invulling kunnen geven aan het doel van deze straal voor de beschaving op aarde.

De meester is St. Gemain en ook helpt Serapis Bey op deze straal. De aartsengel is Samu�l met Charity. Zij allen helpen ons met liefde, mededogen, tolerantie en creativiteit. Met filosofisch en metafysisch denken.

De bovengenoemde 3 stralen, aspecten van Gods Wil, Liefde en Intelligentie, komen naar de aarde via de Planetaire Logos Gautama de Boedha en werken zo verder door naar “beneden

 

Des te meer wij er door innerlijke ontwikkeling bewust mee in contact kunnen komen, des te hechter onze samenwerking met de lichtmeesters en aartsengelen.

4de straal:

kristal-wit: stuit Deze straal brengt totale harmonie, gevoel voor schoonheid en kunst. Zoals voor alle stralen geldt: de energie is in aanvang goddelijk volmaakt, maar wanneer ze wordt opgevangen door een menselijk filter kan het bijvoorbeeld betekenen dat als jij iemand bent die vooral functioneert op deze straal dat je steeds iets hebt uit te werken rondom het thema harmonie.

Misschien verkeer je zelfs geregeld in een conflictsituatie, tot je een zo zuiver kanaal bent geworden voor deze straal dat er niets meer tussen jou en harmonie kan staan. Lichtmeester van deze straal is Paul de Venitiaan. De aartsengel van deze straal is Gabri�l met lady Hope. Zij helpen ons met zuiver, volmaakt, moedig, standvastig te worden. Met zelfdiscipline en rechtschapenheid.

5de straal:

groen: voorhoofdchakra Deze straalt werkt met Grote Kennis van Goddelijke Wetten, Bewustzijn, Wetenschap en Heling. Nieuwe uitvindingen worden gedaan via deze straal. Helderziende, helderhorende, helderwetende en intu�tieve vermogens worden geholpen tot ontwikkeling te komen ten dienste van de mensheid. Evenals een scheppend vermogen, waarheid en trouw.

Op de 5de straal werken Hilarion en Marko. De aartsengel is Rafa�l. Allen helpen je met onbevooroordeeld te zijn, met “zien” en inzien.

6de straal:

robijnrood: zonnevlecht De straal is verbonden met religies, met idealisme en devotie. Alle heiligen zijn min of meer betrokken bij deze straal. Het vissentijdperk was van de 6de straal. Nu gaan we het doen zonder georganiseerde religies. Deze Aquariustijd staat onder invloed van de 7de straal. De lichtmeester van de 6de straal is lady Nada en de aartsengel is Uri�l met Aurrora. Zij helpen je dienstbaar, teder en vol vrede te kunnen zijn. Eerbied te hebben voor heel de schepping. Je persoonlijkheid in dienst te stellen van je Hoger Zelf.

7de straal:

violet: 2de chakra Veel lichtwerkers en ook Het Geschenksteentje werken op deze straal. (Het Geschenksteentje werkt tevens op de 2de straal) Lichtmeester St. Germain brengt op deze straal steeds meer kracht, magie, orde, vrijheid naar ons, zodat we bewust weten wat binnen ons Goddelijk Plan ligt en hoe we dat voor elkaar gaan maken. Aartsengel Ezequi�l en Zadki�l zijn verbonden aan deze violette straal. Allen helpen bij meditatie, liefde uitstralen, vergevingsgezind zijn, nederigheid en zorgzaamheid voor de details.

Karmahulp

Voor hulp bij het loslaten van ons karma zijn er vele lichtmeesters actief. Enkele daarvan zijn: Nada, Portia, Quan Yin, Pallas Athena. Alle lichtmeester hier genoemd hebben eerdere incarnaties op aarde gehad. Maar er zijn ook lichtmeesters waarvan bekend is dat ze hun ascensionprocessen en ontwikkelingen in andere zonnestelsels hebben liggen en die nu de aarde komen helpen ascenderen. Denk aan Monka, Astar, Soltec en Hatonn. Dan zijn er nog vele andere meesters, engelen, de Elohim en direct onder God: de Melchizedek; de Lichtmeester van ons hele Universum, die werkt met Wijsheid, Metatron- Liefde, Michael-Kracht.

   

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *