Sterrenbeeldstenen Vissen

 

20 februari t/m 20 maart

Als we naar het beeld VISSEN kijken dan zien we twee vissen zwemmen. In tegengestelde richting. In de symboliek en astrologie staat water voor het onbewuste. Bij VISSEN-mensen zien we dat ook terug. Ze hebben geen vaste identiteit, ze zijn erg gevoelig: ze ‘zwemmen” in hun gevoel als het ware. Dus het is moelijk voor jou om een bewustzijn op te bouwen. Er is bij jou een sterke nadruk op jouw gevoel, waardoor je erg sterk reageert op impulsen uit jouw omgeving. Je gaat dan niet meteen de diepte in om alle indrukken te verwerken, maar ook niet door je meteen op die ander te richten. Je hangt er als het ware een beetje tussenin, je kunt beide kanten op, maar ook in het midden blijven hangen.
 

Doordat er bij VISSEN niet een bepaalde richting overheerst, kun je vele kanten op. Met je be�nvloedbaarheid en je aanleg tot passiviteit, zul je [te] gauw geneigd zijn een weg te volgen die niet bij je hoort maar die van iemand is die je bewondert of gewoon een weg die iemand uit je naaste omgeving gaat. Je zult daarom vaak pas later achter je eigen identiteit komen, doorgaans door terug te kijken op wat jij allemaal dacht dat je was, maar niet bleek te zijn. Je vormt jouw bewustzijn dus als het ware achteraf. Je zult, eigenlijk door dingen te doen die je achteraf niet leuk vindt, ontdekken wat je wel leuk vindt en zo de weg vinden die bij je past. Toch is dat de VISSEN-manier om een bewustzijn te vormen en jezelf te ontploo�en. Jij bent, door op die manier te leven, het meest in overeenstemming met jezelf. Deze manier geeft, naast de moeite om te weten te komen wie je bent en wat je nu eigenlijk wilt, ook een aantal regelrecht bruikbare vermogens. ��n daarvan is dat je door je grote gevoeligheid en de betrekkelijk langzame ik-ontwikkeling of het geringe identiteitebesef gemakkelijk in de huid van een ander kruipt en onbewust precies aanvoelt wat die ander nodig heeft. Je bent dus uitstekend in staat jezelf op het hulpverlenende vlak te ontplooien.

Je hebt van nature niet zo’n behoefte aan een scheiding tussen fantasie en werkelijkheid. Je kunt leven als in een droom, en dromen alsof het ‘t leven zelf is, en daarmee ben je volmaakt tevreden. Leer je op een gegeven moment niet dat er een onderscheid tussen die twee bestaat, een onderscheid dat je moet maken om je te kunnen handhaven in het maatschappelijke vlak, dan bestaat het gevaar dat jouw persoonlijkheid zich niet verder ontwikkelt. Je krijgt dan meer een houding van ‘onpersoonlijkheid’. Hierdoor kan het gebeuren dat je jezelf gemakkelijk in dienst stelt van ide�en of stromingen die jij in je leven ontmoet. Het kan ook de waarachtige Christen [van binnenuit] opleveren; de mens die, zonder zichzelf er tussen te plaatsen, bescheiden en toegewijd hulp verleent en werkt. Jouw innerlijke behoefte aan afwisseling uit zich bij jou op het gevoelsgebied, waardoor er een grote behoefte is aan gevoelsmatige ervaringen en belevenissen

Die hoeven niet allemaal werkelijk te zijn, want ook de innerlijke belevingswereld is bij jou minstens zo groot. De behoefte aan afwisseling kan ook maken dat je erg gevoelig bent voor wisselende gemoedstoestanden en stemmingen. Je bent ook erg gevoelig voor stemmingen en (gevoels)onder- stromingen in de omgeving, en je zult je daar onbewust aan aanpassen. Hierdoor weet je meestal niet of de aangevoelde stemmingen of sferen nu van jou zijn of van anderen. Dit zal, van nature, weinig bijdragen tot het bewustworden van je eigen identiteit, en het zal het gevaar in kunnen houden dat je je het leed van de hele omgeving en de hele wereld aantrekt. Hierdoor kun je lijden aan schuldgevoelens die in feite niets met jou te maken hebben, maar die voor jou toch re�el zijn. Je kunt door zo’n grote gevoeligheid het ongeziene en het onzichtbare aanvoelen en intu�tief begrijpen. Je kunt je dus op veel manieren uiten, van verslavende, dromende, niet-realistische levensvormen tot aan levenswegen die naar een diep en universeel inzicht en begrip leiden, waarbij het jou niet meer gaat om jouw kleine ‘ik’, maar om jouw rol in het grote geheel, het universum.

 

De VISSEN-mens heeft de behoefte zijn eigen identiteit via een gevoelsmatige beleving te vormen. Een identiteit die hij pas later leert vaststellen door het doormaken en doorleven van alle mogelijkheden voordat hij de diepte in zichzelf bewust leert beseffen.

Bijbehorende stenen amethist:

Amethist:geeft geestelijke ontspanning, diepgang, rust, meditatie. Helpt bij hoofd-, nek- en maagpijn, spataders, slapeloosheid en de lever.

olivijn: beschermt tegen negatieve (geestelijke) invloeden, geeft harmonie tussen denken en voelen, opent het innerlijk en sterkt het hart.

labradoriet: is vaak een goede steen voor de overgevoelige vis. Hij beschermt de aura tegen teveel invloed van buitenaf en voert af wat teveel is.

Labradoriet schenkt energie bij oververmoeidheid. De kleurnuance bepaalt de verdere werking en chacrabalans. De labradoriet geeft levensenergie, daadkracht, concentratie, verwerken van ervaringen en op doelen afgaan. De labradoriet heeft een verwarmende positieve energie.

Het is niet altijd goed om een sterrenbeeldsteen te dragen, omdat je zo een te sterke aanwezige eigenschap nog eens versterkt. Dan kun je gaan kijken om juist de zwakkere eigenschappen te gaan versterken met andere stenen:

Jaspis: kracht, standvastigheid, aarden, blaas.

Aventurijn: rust en evenwicht, huid.

Hematiet: moed, doorzetten, weerstand

 

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *