Wat is een aura?

 

Aura

De aura is een elektro-magnetisch energieveld om ons heen. Helderzienden komen allerlei kleuren tegen in de aura. Dit kleurenpatroon wordt constant be�nvloed door onze gedachten en gevoelens en ook door de wisselwerking met de omgeving. Direct om ons heen zit de etherische auralaag. Daar komen we de energie tegen die onze lichamelijke vitaliteit be�nvloedt. Deze auralaag is het gemakkelijkst waar te nemen omdat hij het meest stoffelijk is. Soms zie je deze laag als een wittig, blauw, of grijzig licht om iemand heen eventjes oplichten. Veel mensen kunnen dit tegenwoordig waarnemen. De daaromheen liggende auralaag is al veel bewegelijker en breder. Dit is de laag waarin onze gevoelens zichtbaar worden als energie. De helderziende ziet in deze laag vaak wisselende kleuren.
In onze taal kennen we veel gezegdes die met kleur te maken hebben.

Zo kan iemand veel gifgroene kleuren vertonen als hij heel “giftig” en boos is of je ziet bijv. groen en geel van nijd. Als het je “rood voor de ogen ziet” dan “schieten je ogen vuur” en “sta je in brand”. Zo merk je dat we wel degelijk weet hebben (gehad) van deze kleuren. Als je bijv. helder en pienter denkt is er veel heldergeel te zien in je aura. Er zijn nog veel meer auralagen en deze staan allemaal met elkaar in verbinding. Iemand die aura’s ziet kan je niet alleen over de kleuren in je aura vertellen maar ook over je karakter, kwaliteiten, innerlijke groei, gezondheid en spirituele ontwikkeling

Soms willen mensen iets weten over hun kleuren en aanleg, soms willen ze de innerlijke oorzaak weten van een klacht en hoe deze beter aangepakt kan worden, soms zijn er vragen over aardstraling, een partner, kind of tweelingziel. Ook willen cliënten vaak weten wat er te zien is over de spirituele groeiprocessen en hoe ze verder kunnen werken.. Dit is allemaal te zien in iemands aura.

 

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *