Sterrenbeeldstenen waterman

  Waterman 21 januari t/m 19 februari

De WATERMAN is van nature erg mentaal (geestelijk) ingesteld. Je bekijkt de wereld vanuit een beredenerend, analyserend, logisch en denkend bewustzijnsproces. Feiten plaats je in een theoretisch verband, patronen die je ontdekt en interacties die je doorziet worden door jou bekeken op hun samenhang en/of samenwerking. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je geen gevoelens hebt. Je hebt ze wel degelijk, maar je weet er alleen soms geen raad mee omdat je eigenlijk altijd maar geestelijk bezig bent. Maar toch kun je niet zonder deze gevoels-impulsen, want die zorgen er juist voor dat je aan het denken gezet wordt. Daar komt nog bij dat je het pas de moeite waard vindt om ergens over te denken als je gevoel wordt geraakt. Je kunt dan ook erg lang aan zo’n idee, theorie of onderwerp blijven hangen. Dit geldt ook voor personen met wie je een bepaalde band hebt. Je kunt daar moeilijk van loskomen. Jouw gevoelens vanuit het onbewuste overspoelen je steeds als je probeert je ergens geestelijk in vast te bijten en kunnen je zuivere denkvermogen tijdelijk helemaal aan de kant schuiven. Dit gevoelsleven kan voor een denkend type als jij vaak erg beangstigend en bedreigend overkomen, juist omdat je die gevoelens niet in woorden of gedachtenstructuren kunt vangen.

Bij een eventuele belemmering van je psychische energie kun je in twee uitersten vervallen. Het is een wispelturige manier van reageren op onbewuste, onbestuurbare impulsen, waardoor je erg veranderlijk bent in je gedrag en soms zelfs onberekenbaar wordt. Dit is niet toe te schrijven aan de vrijheidsdrang, vernieuwingsdrang. Maar je probeert eigenlijk, door dit wispelturige gedrag, jezelf te bevrijden van je onbewuste impulsen. Dit bevrijden lukt niet altijd omdat je juist ook deze onbewuste zaken/gevoelens wilt begrijpen en verwerken. Het wil natuurlijk niet zeggen dat je niet vernieuwend en vooruitstrevend bezig kunt zijn. Dit is zeker het geval. Maar de drijfveer erachter komt voort uit een innerlijk conflict van jou met je gevoel. Een andere houding waarin je kunt vluchten als het je allemaal te veel wordt, is het versterken van je denkfunctie en het ontkennen van je gevoelens en emoties. Er ontstaat dan een steriele houding, waarin het denken alleen nog maar goed is om jezelf te bewijzen. Dit is een houding die je lang kunt volhouden, juist omdat je al zo goed bent in dit denken. Hierdoor ben je niet meer in evenwicht. Je kunt dan naar buiten toe een ongenaakbare en onaantastbare houding hebben, maar op het moment dat iemand bij jou dan de ‘gevoelige snaar’ raakt blijft er niets meer van die ‘sterke’ houding over. Dit maakt dat je van die emotionele uitbarstingen kunt hebben en in onverwachte emotionele situaties in paniek kunt raken.

Dit wil je zeker niet horen van een ander en je laat je er liever niet over uit. Je bent iemand die de neiging heeft heel lang te broeden op, en het herkauwen van, dingen die gebeurd zijn, net zo lang tot je het verwerkt hebt. Je hebt hierin een grote vasthoudendheid. Je kunt dus lang aan bepaalde idee�n vast blijven houden en je bent pas bereid je standpunt vrij te geven als je innerlijk voelt dat het andere beter is

Omdat je zo geestelijk en communicatief bent ingesteld, zal je je doen gelden in contact met anderen op een mentale en intellectuele manier. En wel het liefst in een groep van gelijkgestemden. Je bent echt geïnteresseerd in wat in de ander leeft en kunt hierdoor bepaalde psychologische begaafdheden gaan ontwikkelen.

Je bent ook sterk gericht op de gelijkheid en vrijheid van elk individu. Je beseft maar al te goed dat iedereen zijn tekortkomingen en zijn problemen heeft en dat de uiterlijke positie daar niets aan verandert. Je geeft daarom ook niets om uiterlijk vertoon, wanneer het geen enkel doel dient. Daarom kun je nogal eens overkomen als de omverwerper van gezag en maatschappelijke verhoudingen. Dat is een uitvloeisel van het innerlijk besef van gelijkheid van alle mensen. Doordat je steeds geconfronteerd wordt met jouw dualiteit voelen-denken kun je heel origineel en vindingrijk worden, juist door deze constante gevoelens van spanning. Je kunt een vernieuwer zijn, op het revolutionaire af.

Kristallen van dit teken:

aquamarijn: helpt om jezelf en anderen te begrijpen, om dit te uiten en te tonen hoe je bent. Helpt bij keelklachten, slijmvliezen, hooikoorts, allergie, voorhoofdholteontsteking, spraakvermogen en is goed voor de maag en lever.

valkoog: maakt je sterk en veilig vanuit je basis, minder star en wantrouwend en je kunt je beter gaan uiten. Geeft realiteitszin en werkt positief op de luchtwegen.

turkoois: zorgt ervoor dat je in geborgenheid je hartzaken kunt uiten, maakt je tevreden en beschermt je tegen negatieve invloeden vanuit je omgeving. Is goed tijdens de overgang en goed voor de lever.

Het is niet altijd goed om een sterrenbeeldsteen te dragen, omdat je zo soms een te sterke aanwezige eigenschap nog eens versterkt. Dan kun je gaan kijken om juist de zwakkere eigenschappen te gaan versterken.

onyx: standvastigheid en aardend, vermindert piekeren

granaat: wilskracht, levenskracht, doorzetten, kracht achter emoties, vuur

jaspis: realiteit, hulpvaardigheid, aarding

turkoois: emotionele veiligheid

   

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *