Sterrenbeeldstenen weegschaal

 

Weegschaal 21 september tot 21 oktober

Het beeld van de WEEGSCHAAL laat al zien wat bij dit teken het meest essentieel is: balans. Balans in jezelf en balans in contact met de buitenwereld. De WEEGSCHAAL valt onder het element lucht. Dit wil zeggen dat dit teken het sterkst ontwikkeld is om op een mentale manier in het leven te staan. In aanleg heeft de WEEGSCHAAL-mens veel contacten nodig en moet je een duidelijke rol kunnen hebben in je omgeving die je het gevoel geeft gewaardeerd te zijn. Je hebt veel behoefte aan communicatie en het uitwisselen van gedachten, idee�n. Je bent je erg bewust van je omgeving en erg gevoelig voor wat er zich daar afspeelt. Verstoringen in die omgeving kunnen verstorend werken op je bewustzijnsontwikkeling. Dit is dan ook de reden dat je alles in vrede wilt houden. Deze vredelievendheid komt niet voort uit een innerlijke overtuiging, doch meer om harmonie en een goede sfeer te ervaren in alles om je heen. De WEEGSCHAAL-mens is daarom ook zo snel bereid tot een compromis. Je bent diplomatiek, tactvol en gericht op harmonie en schoonheid, en dan vooral om zelf niet uit je evenwicht te raken.

 

Gevoelskwesties zijn voor jou een kwetsbare aangelegenheid en kunnen jou uit balans halen. Hier probeer je dan door jouw mentale houding weer balans in te krijgen: je gaat alles overdenken, alle zijden van de medaille bekijken, proberen te begrijpen. Door zo gericht te zijn op evenwichtige en harmonische verhoudingen wordt het voor jou vrij moeilijk om te kunnen kiezen. Kiezen betekent tegen iets ‘ja’ zeggen en dus tegen het andere ‘nee’. En dat is een verstoring van jouw evenwicht. De positieve kant van deze twijfel is, dat je sterk geneigd bent om twee standpunten van twee partijen te begrijpen, wat jou in staat stelt om vrederechter te zijn en tegenstrijdige standpunten te verzoenen. Een gewone rechter die moet oordelen en veroordelen zal je niet worden omdat je dan weer een keuze moet maken.

  DE WEEGSCHAAL-mens wil altijd gewaardeerd worden en daarom beminnelijk en vriendelijk overkomen. Dat, samen met de behoefte om alles in harmonie te brengen en te houden, kan een mens opleveren die vriendelijk in de omgang is, steeds verzoenend en bemiddelend en houdt van het leven en al zijn schoonheid en uitdrukkingsvormen. Je bent goed in het scheppen van een prettige sfeer. De rol in je omgeving is erg belangrijk, maar ook je rol in relatie tot een ander. Door je te toetsen/ spiegelen aan een ander kun je veel leren over jezelf. Jouw energie richt zich namelijk heel erg op de buitenwereld en het bewuste, het verstandelijke. Je nieren en bloedsomloop kunnen zwakke punten zijn. Weegschaal-kristallen

De goudtopaas werkt op de zonnevlecht, alwaar hij helpt gevoelens en gedachten te verwerken in samenhang met anderen. Deze steen schenkt intu�tie, lichtkracht, zonnigheid en warmte. Goed bij hartproblemen, bloedsomloop, spataderen, darm-en leverproblemen. Versterkt de elasticiteit van de vaatwanden.

 

De rookkwarts doorbreekt het wantrouwen. Zet je met beide benen op de grond terwijl het ook je intu�tieve vermogens ondersteunt. Je bent minder geneigd tot jachtigheid, je hebt meer verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen. (veel gebruikt bij het stoppen met roken) Versterkt je wilskracht en zorgt dat je beter naar je lichaam luistert. Voor een weegschaal is het vaak moeilijk de strijd niet uit de weg te gaan. Daarvoor kan hij/zij een granaat gebruiken. Om meer daadkracht en eigen levensruimte te krijgen zou de weegschaal een rutielkwarts kunnen nemen. Bij te weinig emotionele veiligheid een turkoois. Om in zichzelf een kalme rustige wijsheid te handhaven is de jade geschikt. Deze werkt tevens goed bij blaas, hart en nierproblemen.

   

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *