Zelfrealisatie, verlichting en healing

 

Zelfrealisatie, verlichting en healing

Het pad:

Vanuit het groot Mysterie, dat wat wij God noemen, is jouw Goddelijke Vonk ontstaan, je Monade. Op dit niveau is er nog geen afgescheidenheid, alleen Goddelijke Eenheid Deze Monade heeft een voertuig voor ervaring nodig; je I Am-lichaam. Hierin ontstaat voor het eerst een spiegel van zichzelf; een yin en yang deel. Dan creëert je Ik Ben-lichaam, op zijn weg naar aarde via Alcyone, de centrale zon van onze melkweg; je Hogere Zelf. Ook weer bestaande uit een mannelijke en vrouwelijke component, maar volkomen verkerend in Goddelijke eenheid met zichzelf. Ook je Hoger Zelf heeft een ervaringsvoertuig, dit is je ziel. Ook je ziel kent weer de mannelijke en vrouwelijke component.

Onze ziel ervaren we als een afgescheidenheid van God en van andere mensen (zielen). Je staat op jezelf. Maar op weg naar verlichting of zelfrealisatie zullen we inzien dat een blaadje aan een boom, weliswaar zijn eigen belevenissen en ervaringen kent, maar dat het tot hetzelfde bewustzijn behoort als de hele boom. Het blaadje heeft geen ander bewustzijn. Zolang het blaadje alleen bezig is met wat het zelf voelt en ervaart “denkt” het dat het een eigen afgescheiden leven heeft. Zo gauw het stopt met zich te focussen op zichzelf en zich bewust wordt over wat de totale boom steeds ervaart, kan het zich weer vereenzelvigen met het bewustzijn van de boom en IS en BLIJFT het blaadje ALLES, de hele boom. Zelfs als het blaadje doodgaat.

Zoals het blaadje bezig is met zichzelf, zo is ook jouw ziel steeds ervaring aan het opdoen. Je karmische reis is begonnen. Vele levens en incarnaties volgen. Wanneer je incarneert op de planeet Aarde via het passeren van onze zon, wordt de materie steeds dichter en meer en meer afgescheiden. Er ontstaat ook individualiteit en een ikje met persoonlijkheid. Je bent je op dit niveau in materie bijna niet meer bewust dat jij nog steeds hetzelfde bewustzijn als groot Mysterie bent. Dus Goddelijk Bewustzijn bent. Je identificeert je met je afgescheiden ego. Je geïncarneerde persoonlijkheid. Je bouwt stevig aan je ikje en de muren er om heen. Je ziel herinnert zich nog wat meer van de grote Eenheid en begint je ego er toe aan te zetten de thuisreis weer aan te vangen. Voorbij je persoonlijkheid wordt je steeds meer je ziel gewaar. Je opent je hart, je mediteert en werkt aan je spirituele ontwikkeling. Je liefde, kracht en bewustzijn groeien. Je wordt integerder en zuiverder. En steeds ruim je maar puin uit jeugdervaringen en verleden levens. Het houdt niet op en eigenlijk ben je er best wel moe van.

Door je ziel heb je ondertussen veel meer contact gekregen met je Hoger Zelf. Weer een stapje op de weg terug. Het is een deel van je leven geworden. Er is geen weg meer terug naar alleen willen leven voor het persoonlijk zelf. Alleen nog naar Licht, Liefde, Bewustzijn en bevrijding spelen de hoofdrol in je leven. Maar je bent ook zo moe en steeds worden er nog nieuwe schaduwstukjes gevonden……….
Je bent je volkomen bewust van de wet van karma. Dat wat je in verleden levens en gister hebt gedacht, gedaan en gevoeld keert altijd naar je terug. Je leert verantwoordelijk te zijn voor elke daad, elk gevoel en elke gedachte. Dit soort karma van oorzaak en gevolg moet zich als een natuurwet altijd uitspelen. Zelfs als je verlicht bent is er geen ontkomen aan. En ook geen enkele healingsvorm kan dit gevolg van je weg houden. Via dezelfde natuurwet houdt ook het hele universum zich in evenwicht.

Wel healing;
Maar er is nog een ander soort karma waar je wel mee aan de gang kan gaan, welke ook belangrijk is op weg naar verlichting. Een karma waar je wel op kunt healen. Dit zijn je karmische conditioneringen. Deze conditioneringen hebben effect op je lichaam, je emoties, manieren van denken en handelen en reageren. Je conditioneringen, bepalen de wijze waarop je de wereld om je heen ervaart. Conditioneringen zijn bijvoorbeeld dat je onbewustzijn er altijd vanuit gaat dat de ander niet van je houdt. Mogelijk heb je al verschillende relaties aangetrokken met mensen die niet echt om je konden geven, want zulke mensen trek je door je onbewuste patronen dus juist aan. Ondertussen ben je je spiritueel gaan ontwikkelen en heb je geleerd dat je eerst van jezelf moet leren houden, voor er werkelijke ontmoetingen in liefde met anderen kunnen bestaan. Door deze conditionering had liefde geen centrale plaats in je leven, wel er zijn, of werken voor anderen om zo zoveel mogelijk erkenning als een vorm van vervangende liefde te krijgen. Ondertussen zaten je schouders en nek behoorlijk op slot. Want die namen heel wat op hun nek aan inzet voor anderen……… Op dergelijke karmische conditioneringen kun je goed healen. Zodat je instelling en houding verandert. Als je dan daarna bewuster door het leven gaat, minder op je nek neemt wat niet van jou is, meer van jezelf houdt, open je je hart wat meer en ga je ook prettiger leven. Mogelijk zijn je nekklachten ook over. Maar nog steeds betrap je jezelf erop dat het thema als een rode draad toch steeds weer opduikt in je leven, weliswaar op andere manieren, maar zelfs na jaren blijft de rode draad als thema opduiken. Je bent nog steeds verdrietig, teleurgesteld of boos als anderen geen rekening met jouw hart houden. Je werkt teleurstelling nog steeds weg. Anderen geven niet echt om je. En ook de juiste relatie wil nog maar niet opduiken. En toch heb je prachtige healingen gehad waarbij je ongelofelijk veel hebt opgeruimd en waarna je dacht dat het klaar was. En wat dacht je van het thema seksualiteit. Ook daar zitten zo ongelofelijk veel mensen mee. En meestal na al heel wat sleutelwerk komt het toch niet helemaal goed, omdat er in het karmisch web nog zoveel weggestopt zit.

Elke keer als jij teleurgesteld bent en denkt zie je wel, versterk je je conditionering ook al weer. Dit komt omdat jouw geïncarneerde persoonlijkheid toen het naar de aarde ging, nog veel meer karmisch weefsel opnam uit al je levens. Dit zit nog verborgen in je diep onbewuste en in je celherinneringen. Alleen de conditioneringen die aan de oppervlakte zitten kun je healen.

Tussen twee levens in rust je meestal uit in de Eenheid en als je dan afdaalt naar Aarde en door de aardse sferen gaat, neemt je systeem vanzelf al je geschiedenis, daden, gedachten, verlangens, emoties, enz, weer aan. Kortom je karmisch web dat is ontstaan door heel veel vorige levens. Komend vanuit de Goddelijke Eenheid, met prachtige voornemens, raken hierdoor de meeste van deze voornemens gesluierd door de persoonlijkheid die je zult worden door dit karmisch web. Je lichaamsvorm is hierdoor helemaal ontstaan, maar ook je wensen en manieren van denken en reageren. Ook je werksituatie en de personen in je leven heb je aangetrokken door je karmisch web. Zelfs het gebied waar je woont. Bij grote veranderingen in je karmisch web (bijvoorbeeld door healing) ontstaan er ook grote veranderingen in je leven en andersom

  Karmaknopen
Karmaknopen zijn knopen die zitten in je wervelkolom vanaf je geboorte. Ze bevatten vele thema’s en wentelingen die met een bepaalde conditionering te maken hebben. Als we een karmaknoop hebben opgeruimd gaan de conditioneringen nog automatisch door, maar is het veel gemakkelijker er aan te werken en om er vrij van te komen. We hebben er dan een wortel uitgetrokken. Spiritueel ontwikkelde mensen hebben er gemiddeld nog 6 tot 100.
Karmaknoppen kun je niet met gewoon healingswerk losmaken. Je moet dan op z’n minst op galactisch niveau kunnen werken. Pas als je met healingsenergie komend vanuit de 7de dimensie of hoger kunt healen, kun je, als het de juiste tijd is voor de healy, een karmaknoop losmaken. Losgemaakte karmaknopen brengen vaak diepgaande uitwerkingen en veranderingen mee. Belangrijk is dan om goed en vaker te begeleiden en helpen te integreren. Meestal gaat dit veel dieper dan bij een gewone healingsbevrijding. Karmaknopen kunnen op een gegeven moment in je ontwikkeling naar boven drijven in je wervelkolom. Vaak kondigt dit zich ook aan met vage andere pijn elders in je lichaam. Dit is een deel van het karmisch web dat in het fysieke zit opgeslagen en met de desbetreffende karmaknoop in verband staat. Meestal kun en mag je 1 knoop per keer opruimen, heel soms gaat de 2de ook mee en veel minder voorkomend ook een derde. Meer zal meestal niet verantwoord zijn. Door de verhoogde lichtkracht naar de aarde kunnen er voor het eerst in de geschiedenis, weer op natuurlijke wijze karmaknopen worden losgeweekt. Het is nog maar mondjesmaat, maar de tijd gaat verder.

Karmisch web
Onder de karmaknopen ligt het hele karmisch web nog. Ook als alle karmaknopen weg zijn (je werkt dan nog steeds verder aan je conditioneringen, maar gemakkelijker) leef je weliswaar veel vrijer, is je spirituele groei enorm, maar is er nog steeds het karmisch web dat zorgt voor de oneindige conditioneringen. Het versterkt steeds weer je identificatie met afgescheidenheid van Goddelijk bewustzijn, van Eenheid. Door zo vele levens van geschiedenis heeft dit karmisch web een ongekende kracht in afgescheiden zijn. Het ankert je sterk in je ego, je persoonlijkheid, in het uitspelen van actie en reactie. Het maakt dat je je steeds maar identificeert met werken, denken, emoties, wensen, toekomst.

Verlichting, zelfrealisatie, bevrijding en healing
Bevrijding en verlichting zal gebeuren als je je niet identificeert met je ego of persoonlijk zelf. Maar als je je bewustzijn in het Godsbewustzijn weet vast te houden. Als je alle bagage aan conditioneringen, karmaknopen en karmisch web, kunt laten voor wat het is.Want ook dat komt, net als je ego-zelf, je ‘ikje’ uit de wereld van illusie van afgescheidenheid. Het blad i.p.v. de boom. Je gaat er niet langer meer in op, zoals je je ook niet meer laat ‘pakken’door een TV-film. Je karmisch web en conditioneringen zullen er nog steeds zijn, ook al ben je verlicht. Je identificeert je niet meer met je gewoontes, alhoewel je gewoontes er nog steeds zullen zijn. Als je zover bent, ben je niet ver meer af van verlichting en ken je mogelijk al vele verlichte dagen. Als je dan overlijdt zul je niet meer terugkomen met je karmisch web, maar zonder karma. Het zal waarschijnlijk je laatste leven op aarde zijn. Tenzij je terug komt om je laatste bagage op te ruimen. In de regel word je niet verlicht alvorens je drie-kwart van de bagage hebt geruimd.

Op het karmisch web kun je niet healen tenzij je zelf reeds momenten van verlichting kent en de Goddelijke energie kunt oproepen en door je heen kunt laten werken. Het is nodig dat je door de galactische poorten heen, eventueel met de 12 galactische stralen, en door de opening heen van de universele poort (bewust of onbewust), kunt reiken in de Goddelijke sferen van Eenheid. Dit omdat het karmisch web bestaat uit ladingen afgescheidenheid van de Goddelijke Eenheid. Als healer moet je bewustzijn in het leven van alle dag dus al vaak in de Goddelijke Eenheid vertoeven. Alleen dan kan de healingsenergie hoog en krachtig genoeg zijn. Tenminste om karmaknopen en het karmisch web te helpen oplossen zodat de healy verlicht (ascensionhealing) kan worden. Voor spirituele healing is dit level niet nodig.
Dit wil niet zeggen dat je zonder healing niet verlicht kunt worden. Het duurt alleen wat langer.
Dergelijke ascensionhealingen op het karmisch web en de knopen hebben grote gevolgen voor de persoonlijkheid en brengen vaak veranderingen met zich mee in het leven van de healy en in elk geval een enorme doorgroei. Bij verlichting zul je niet alleen bewust leven vanuit je Hoger Zelf i.p.v. je persoonlijk zelf, maar zal ook je Monade ingedaald zijn. Je kruinchakra is dan immer in verbinding met de Al-Bron, het groot Mysterie, met God terwijl je toch midden in het drie-dimensionele leven staat. Het laatste stukje is het moeilijkste stuk, hierbij komt niet alleen veel zeer oud zeer en het karmisch web naar boven, maar ook nog een gevoel van verdwalen, angst, alleen (moeten) zijn, niets meer om je aan vast te grijpen, enz., wanneer je het ego, je ikje wilt loslaten, wanneer je je volledig onthecht, verlies je jezelf, zo lijkt het eerst totdat de grote stap werkelijk gezet is. Dan ben je VRIJ. (een volgende meer hierover.)

Als je jouw proces wilt delen met anderen, dan kun je het niet alleen zelf eens van je afschrijven, maar anderen kan het ook een gevoel geven niet alleen te staan. Schrijf ons dan, anoniem of met ondertekening, misschien plaatsen we je stuk dan.

Voorbeelden conditioneringen en karmisch web bagage welke steeds terug kunnen komen
omdat ze zo diep zitten verankerd.

Mij zullen ze wel nooit vragen.
Ik hoor er niet bij.
Ik trek altijd aan het kortste eind.
Het lukt me maar niet om genoeg geld te manifesteren.
Ik ben niet goed genoeg.
Ze begrijpen mij niet.
Steeds werk naar je toetrekken. Of nieuwe verantwoordelijkheden.
Mijn praktijk komt niet echt van de grond.
Ik ben veel te gevoelig, ik moet mijn aura goed beschermen.
Ik kan het toch niet of ; ze zullen wel weer denken dat ik het niet zo goed doe.
Ik ben vaak moe.
Ze laten me toch weer vallen.
Ik moet eerst dit en dat af maken, voor anderen zorgen en dan kom ik pas aan me zelf toe.
Iedereen komt maar met al zijn problemen, werk of vragen bij mij.
Ik moet het altijd weer oplossen.
Ik mag niet boos zijn.
Ze zien nou nooit mijn capaciteiten.
Ik word niet gerespecteerd.
Altijd ben ik degene die het weer op moet knappen.
Voor ik het weet ben ik al weer over mijn grenzen gegaan.
Anderen zijn toch beter dan ik.
Zij zullen het wel winnen.
Voor ik het weet sta ik al weer klaar.
Op aarde is er niks aan.
Ik moet alleen die ene oplossing, die ene sleutel nog bedenken, en dan ga ik het echt doen. Het komt niet van de grond.
De mensen denken allemaal vooral om zichzelf, ik merk het keer op keer.

Kijk eens naar de moeilijkheden in jou leven. Welk thema is jouw rode draad?
Een volgende keer ga ik dieper in op het karmisch web.

   

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *