Zielengroepen

 

Zielengroepen

Zielengroepen bestaan niet alleen onder mensen op aarde, maar zijn er ook in de Hogere Sferen. Ook daar hebben verschillende zielengroepen verschillende doelen en intenties, welke botsingen en onbegrip kunnen opleveren. Ook deze zielengroepen werken nog aan uitzuivering en volledige samenwerking. De mensen op aarde worden o.a. door de hogere begeleiding uit hun eigen zielengroep ge�nspireerd. In de stof zie je soms dat een persoonlijk, innerlijk proces een afspiegeling laat zien van het huidige zielengroep-thema in de sferen. In onze praktijk zien we soms dat personeel voor sessies cli�nten aantrekt uit de eigen zielengroep op aarde of juist uit de “botsende” zielengroep. Zo worden nu onderlinge verschillen versneld uitgewerkt, zowel op aarde als in de sferen. Mede omdat er tijdens de sessie veel respect, begrip en liefde ontstaan kan dit ook. Soms brengt het ook wel een poosje een nasleep in de stof met zich mee. Er is dan niet alleen een wrijvingsgevoel tussen verschillende persoonlijkheden, maar er is tevens sprake van een veel grotere strekking die hier achter zit. (Die van de zielengroepn) En dit leidt tot grotere veranderingen in bewustzijn en gedrag van beide persoonlijkheden. Door de zielengroep be�nvloeding gaat de vooruitgang nu veel sneller, ook intenser, omdat verschillen nu niet meer alleen individueel worden uitgewerkt, maar een hele zielengroep dus prikkelen tot samenwerking en begrip. Vooral de spiritueel geori�nteerde mensen die voor groepen werken en dus vertegenwoordiger zijn van een groter geheel, komen nu extra veel geschillen, maar ook samenwerkings-mogelijkheden tegen. Voor diegene is het ook wel voelbaar dat het niet alleen persoonlijke uitwerkingen zijn, maar dat er een van een veel grotere invloed uit de sferen sprake lijkt te zijn. Via de vertegenwoordiger in de stof kan de hogere zielengroep nu veel directer stukken in de stof uitwerken en verandering teweeg brengen. Zo kan, door nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, de zielengroep veel krachtiger het kosmisch doel uitvoeren. Wat wij in het klein in de stof doen, gebeurt op een hoger plan in de kosmos dus ook. Wij hebben op aarde vaak al geen weet van onze zielengroep in de sferen. Maar ook zielengroepen in de sferen hebben soms geen weet van elkaars bestaan en kennen het grote kosmisch overzicht niet altijd. Ze hebben zeker ook niet altijd geleerd samen te werken. Juist nu hecht de Hogere begeleiding achter deze zielengroepen veel waarde aan het aangaan en uitwerken van verschillen. Voor jou en mij persoonlijk geldt dat de inwerking van je eigen zielengroep op jou, zowel op aarde als in de sferen, nu ongekend groot is. En wanneer je zelf nog schaduwstukjes aan het uitwerken bent, kan de inwerking van je zielengroep jouw problemen onder grotere druk laten oplichten. Als je dit weet, weet je ook dat het een heel mooi proces is, een stap naar zuivering in de persoonlijkheid, een intermediair zijn voor je zielengroep en samenwerken aan de Universele Eenheid door het kosmisch (groter) doel van de zielengroep. Op aarde zullen steeds meer mensen bij persoonlijke conflicten een gezamenlijk hoger doel kunnen vasthouden. Zodat het Hoger Zelf van beiden steeds meer stem krijgt. Steeds meer mensen gaan de grote lijnen voelen van de zielengroep.  

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *